Matexi houdt Hooglatem op de sporen

hooglatemDe projectontwikkelaar Matexi, in de handen van de familie Vande Vyvere, heeft de vennootschap Hooglatem Ontwikkelingsmaatschappij op poten gezet. Daarmee houdt het bedrijf zich stand by in het project Hooglatem in het Oost-Vlaamse Sint-Martens-Latem. Dit belangrijk project behelst de nieuwbouw van om en bij 450 woningen maar ligt al jaren stil. Recent kreeg Matexi voor de derde keer een bouwaanvraag van de Oost-Vlaamse deputatie. De twee vorige beslissingen werden telkens met succes aangevochten door buurtbewoners. Een woordvoerder van het bedrijf stelt dat de nieuwe vergunning toevallig samenvalt met de creatie van Hooglatem Ontwikkelingsmaatschappij.Wie de website van de vennootschap Hooglatem bezoekt, krijgt de indruk dat de tijd heeft stilgestaan. Het hele project werd tien jaar terug opgestart maar het laatste bericht dateert van 2010. De ambitie was toen nog om de eerste woning in gebruik te nemen eind 2012. Maar daarna bleef het windstil op de website. Echter niet op de verkaveling van 62 hectare naast de Kortrijksesteenweg in Sint-Martens-Latem. Twistpunt vormt de waterbeheersing van het terrein. Die moest geregeld worden vooraleer de werken kunnen starten. Er kwamen dijken, een bufferbekken, bredere duikers en pompen. De provincie voorzag ook een installatie waardoor het water dat van de Leie terugkomt niet in Hooglatem terechtkomt. Toch kwam er groot protest van de buurtbewoners. Tot tweemaal toe vernietigde daarom de Raad voor Vergunningsbetwisting de bouwaanvraag. Er is dus nu een nieuwe vergunning.

De nv Hooglatem is net zoals Hooglatem Ontwikkelingsmaatschappij voor 76 procent in handen van Matexi. 23 procent is in handen van het bouwbedrijf Dumobil van Philippe Dubaere.