Maurice De Velder vreest processen (en haalt zijn vennootschap leeg)

Maurice De Velder

De omstreden Antwerpse media-ondernemer Maurice De Velder heeft het kapitaal van zijn holding Geuzen in twee bewegingen terug gebracht van 13 miljoen euro naar 57.608 euro. De komende maanden worden een paar belangrijke uitspraken verwacht in processen waarbij De Velder betrokken is. Zijn tegenstanders vrezen dat ze zullen worden geconfronteerd met een lege en dus onvermogende vennootschap als tegenpartij.Maurice De Velder, de zoon van een Brusselse slachthuisexploitant, bouwde in de jaren ’90 de mediagroep Think Media uit met onder meer de bladen P-Magazine en Ché en een verhuurder van reclamepanelen. De Velder reed echter een brutaal parcours dat in 2002 uitmondde in een gerechtelijk onderzoek. Dat onderzoek bracht merkwaardige feiten aan het licht waarbij valse facturen centraal stonden. Zo was er een miljoenencontract voor reclame van het alcoholmerk Cointreau in P-magazine. Navraag bij de verantwoordelijken van het likeurmerk leerde dat er nooit budgetten zijn geweest voor de beweerde facturatie.

In 2008 werd Maurice De Velder veroordeeld voor valsheid in geschrifte, misbruik van vennootschapsgoederen, omkoping, misbruik van vertrouwen en witwaspraktijken tot drie jaar cel, een boete van 375.000 euro en een beroepsverbod van tien jaar. De rechtbank verklaarde toen ook 4,7 miljoen euro verbeurd. Daarop ging De Velder in beroep, sloot een deal met het parket en kreeg strafvermindering. In de nasleep werd zijn groep failliet verklaard maar zijn holding Geuzen kocht een aantal activa terug waaronder P-Magazine. De curator sprak van een sterfhuisconstructie.

Alain Grootaers: “De Velder is een schurk, die geen hart heeft voor bladen. We hebben het over iemand die geen fluit kent van uitgeven. Dan is je uitgeverij gedoemd om te mislukken.”

Later dook De Velder nog op in een aantal vastgoeddossiers. Hij betichtte Tony Gram er van de renovatie van een oude electriciteitscentrale in Elsene te hebben overgefactureerd maar werd in het ongelijk gesteld. En dan is er nog het merkwaardige verhaal van de Antwerpse Tunnelplaats. Op 21 december 2012 wordt de site van de oude Renaultgarage op één dag tweemaal verkocht. De eerste keer gaat de grond voor 5,8 miljoen van de hand. Koper is Maurice De Velder. Die verkoopt de site op dezelfde dag door aan NV Tunnelplaats voor 9,02 miljoen euro. De NV Tunnelplaats is een vehikel van projectontwikkelaar Land Invest Group. De dubbelverkoop levert Maurice De Velder 3 miljoen euro op een dag op. De deal riep wel vele vragen op.

Alain Grootaers is één van de mede oprichters van P-Magazine. Hij is niet te spreken over De Velder. In een interview in 2015 zei hij daarover: “De Velder is een schurk, die geen hart heeft voor bladen. Ik zeg daarmee niks verkeerd want hij is toen veroordeeld voor fraude en heeft in de gevangenis gezeten. We hebben het over iemand die geen fluit kent van uitgeven. Dan is je uitgeverij gedoemd om te mislukken. Je hebt iemand nodig die van wanten weet, geen verkopers van wasproducten, zoals ik ze noem.”