Meerderheid Optima-klanten slaapt

Slechts 2.429 klanten van de gevallen Optima Bank hebben zich aangemeld om de openstaande fondsen op hun rekening te recupereren. 7.499 klanten hebben niets van zich laten weten. Op hun rekening staat gemiddeld 818 euro die dus niet wordt opgevraagd. Volgens de curatoren van de failliete bank gaat het hoofdzakelijk om vroegere klanten van Ethias die zich er niet bewust van zijn dat hun rekening in het faillissement is betrokken. 6,1 miljoen euro aan Optima-fondsen worden nu als “slapende fondsen” gecatalogeerd.De cijfers werden door de curatoren bevestigd aan de krant De Standaard. Volgens curator Hans De Meyer had Optima Bank 10.397 rekeninghouders, waarvan 9.873 natuurlijke personen. Dus om en bij twee derde van die rekeninghouders vraagt geen terugbetaling aan het garantiefonds. De curatoren hebben bij de aanvang van het faillissement 10.000 brieven verstuurd en de rekeninghouders gevraagd aangifte te doen, maar het merendeel heeft dus niet gereageerd.

Optima Bank had ongeveer 80 miljoen euro deposito’s uitstaan op het ogenblik van het faillissement. Door het faillissement werden alle rekeningen geblokkeerd. Normaal zou het garantiefonds tussenkomen voor 54 miljoen euro. Voorlopig bedraagt de tussenkomst slechts 46,5 miljoen. Van de 80 miljoen aan deposito’s is 26 miljoen niet gedekt door het garantiefonds. Het gaat om geld van lokale overheden en financiële instellingen (12 miljoen) en geld van particulieren dat de 100.000 euro per rekeninghouder overschreed (14 miljoen).

Volgens Financiën kunnen rekeninghouders later nog altijd hun slapend tegoed opvragen. Dat is dan bij het register van de slapende rekeningen (www.slapendetegoeden.be).