De mensenrechten van prins Laurent

In een zeven pagina’s lange brief verzetten de advocaten van prins Laurent zich tegen de sanctie die de federale regering hun cliënt wil opleggen. Die sanctie komt er nadat de prins zonder toestemming of verwittiging een feestelijke receptie bijwoonde georganiseerd ter ere van het Chinese Volksleger. De prins dreigt nu tot 40.000 euro te verliezen van zijn jaarlijkse dotatie. Hij noemt de sanctie een inbreuk op de grondwet en meteen ook op zijn mensenrechten. De politiek bekijkt de zaak nogal sceptisch. N-VA staatssecretaris Theo Francken reageert op de hem gekende manier. “Dat hij klacht indient bij Unia” zei hij bij de start van de kabinetsraad.Premier Michel was danig boos nadat bekend werd dat prins Laurent het Chinese Volksleger mee in de bloemetjes zette. En hij weet hoe de prins te raken, in zijn portefeuille namelijk. Hij dreigde er meteen mee 10 tot 15 procent van de dotatie van de prins in te trekken. Die dotatie bedraagt nu om en bij 300.000 euro per jaar. De prins zegt dat 80 % daarvan naar representatie gaat. De straf is dan ook buiten proportie. Nog volgens de verdediging is het trouwens niet duidelijk wat de prins precies mag doen en niet mag doen.

De prins probeerde eerst de zaak nog op de lange baan te schuiven. Op een eerste uitnodiging van premier Michel liet hij verstek gaan. Hij stuurde wel een stoutmoedig ziekenbriefje. Nu lijkt er dus toch schot in het dossier te komen. Premier Michel laat weten dat het dossier binnenkort opnieuw op tafel komt.