Nadert het einde voor Eurostadion?

Louis Verbeke

De Vlaamse administratie van ruimtelijke ordening, officieel Ruimte Vlaanderen, geeft een negatief advies over de plannen van de stad Brussel en projectontwikkelaar Paul Gheysens om een nieuw nationaal stadion te bouwen op parking C van de Heyzel in Grimbergen. Die gemeente zelf verzet zich ook tegen het project. En nu komt ook Louis Verbeke, erevoorzitter van de Vlerick Business School, zich mengen in het debat. “Het Eurostadion is onvergunbaar en juridisch ondoenbaar. Dat is nu wel bij iedereen doorgedrongen, uitgenomen bij Brusselse PS’ers en enkele liberalen.” zo zegt Verbeke.In een opiniebijdrage voor de Tijd maakt Verbeke politiek en communautair brandhout van het hele Eurostadion project. Eerst en vooral hebben we geen nationaal stadion nodig. De Voetbalbond kan zich geen stadion permitteren en wil niet afhangen van Anderlecht of van de stad Brussel. Anderlecht wil af van zijn ‘principebeslissing’ om in het stadion te spelen. Een gedetailleerde studie van het architectenbureau Goedefroo + Goedefroo toont aan dat het bestaande Koning Boudewijnstadion aan de UEFA-normen kan voldoen, mét behoud van de atletiekpiste, en aan minder dan de helft van de kost van een nieuw stadion.

Het echte verhaal begint volgens Verbeke bij de eigenaar van de Heizel, inclusief de in Vlaanderen liggende parking C: de stad Brussel en haar machtspartij, de PS. “Brussel wilde à la Publifin in het Luikse onder de hoede van de PS op de Heizel ontwikkelaar spelen. Staatskapitalisme.”, zegt de gewezen top advocaat. Veronderstel dat je het huidige stadion renoveert, dan heb je nog Vlaanderen nodig om het shoppingcenterproject Neo aan te sluiten op de (Vlaamse) ring. De lusten (werkgelegenheid, belastingen) voor Brussel, op kosten van en met de verkeershinder voor Vlaanderen?” zo vraagt hij rethorisch.

Verbeke kiest ook zonder omwegen voor het project Uplace van Bart Verhaeghe in Machelen: “Het komt erop neer dat er een nutteloos groot stadion in Vlaanderen zou komen en dat er via het hoge Koning Voetbalgehalte van dit verhaal dom Vlaams geld wordt gebruikt om de Vlaams-Brabantse bron van werkgelegenheid en belastingen, die Uplace heet, te vervangen door een Brusselse.”

“Het is als met de geluidsnormen. De luchthaven heet Brussel Nationaal, maar de lasten zijn geheel en al voor rekening van de Vlaams-Brabanders.”

Hoe kreeg Thielemans MR en Open VLD aan zijn kant?, vraagt hij zich tenslotte af. Volgens kwatongen zullen zowel Brussels MR-kopstuk Courtois als zijn Open VLD collega Vanhengel niet opnieuw verkiesbaar zijn en een mandaat beogen in het nationaal stadion of in het shoppingcentergebeuren. Ik wil echt niet uitsluiten dat beiden louter gemotiveerd zijn door Belgisch patriottisme. Het tribale voetbalgebeuren is zowat het laatste dat het land bijeenhoudt, zei premier Yves Leterme ooit.”

Het project zit nu op het niveau van de gemeente Grimbergen. De gemeenteraad besliste de bestaande regelgeving in stand te houden, wat een stadion op Parking C onvergunbaar maakt. De gemeenteraad meent ook dat Parking C ‘integraal deel uitmaakt van het Vlaamse gewest’. Eentaligheid dus, in dat hypothetische ‘nationaal’ stadion. “De tussenkomst van de Vlaamse regering of van de bevoegde minister is dus nutteloos op dit ogenblik, en het komt er op aan dit zo te houden.” aldus nog Louis Verbeke.