Nationale Bank: de politiek zet zijn pionnen uit

Minerva, de godin van de wijsheid en het verstand, aan de ingang van de Nationale Bank.

De MR benoemt Cédric Frère, kleinzoon van Albert Frère, tot regent van de Nationale Bank. N-VA benoemt Edwin De Boeck, hoofd van de studiedienst van de partij, tot regent van de Nationale Bank. CD&V benoemt Mia De Schameplaere tot directeur van de Nationale Bank. En ze dronken een glas, ze pisten een plas en alles bleef zoals het was.Vooral over de benoeming van Cédric Frère ontstond er beroering in de nationale pers. Na grootvader Albert Frère, vader Gérald Frère is het nu de beurt aan kleinzoon Cédric Frère om het prestigieuze mandaat van regent van de Nationale Bank op te nemen. Nu ja, prestigieus, hoe minder de Nationale Bank van België te beslissen heeft, onder het juk van De Europese Centrale bank in Frankfurt, hoe belangrijker hij in perceptie lijkt te worden. Het is een beetje zoals de politiek die de provincies gaat afschaffen. En tegelijkertijd blijft strijden om gouverneurs te benoemen.

De 34-jarige Cédric Frère dus, kleinzoon van zijn discrete grootvader die zelden of nooit interviews weggeeft. En Albert weet waarom. Zijn zoon Gérald gaf ooit een interview weg aan Jean Vanempten en die noteerde: “Mijn vader vond dat ik recht had op een zetel als regent toen hij met pensioen ging. Toen hij dat hardop zei, leverde dat de nodige hilariteit op.” Wat Gérald dus niet belette zijn vader op te volgen als regent. En die nu dus hetzelfde doet met zijn zoon. Schande, zo werd voorzichtig gezegd en geschreven. (Lees verder onder de foto)

MR-kopstuk Didier Reynders, olifant in de porseleinwinkel van de politieke benoemingen.

N-VA minister van Financiën Johan Van Overtveldt was er als de kippen bij om discreet te laten verstaan dat hij wel politiek verantwoordelijk is voor de voordracht van de regenten, maar het zijn de Waalse liberalen van de MR die al drie generaties van de miljardairsfamilie Frère steunen. Over Edwin De Boeck en de kracht van verandering wordt zedig gezwegen.  Didier Reynders en zijn MR zijn nooit echt delicaat geweest bij politieke benoemingen. Nog in 2016 maakten ze Jean-François Robe, politiek secretaris van de MR-fractie in het Waals Parlement, regent van de Nationale Bank. Aan Vlaamse zijde was mediamagnaat Christian Van Thillo de laatste uitgesproken ondernemer die mocht zetelen in de regentenraad, met dank aan de Vlaamse liberalen van de Open VLD. Die benoeming dateert dan alweer van 10 jaar terug.

Mia De Schampelaere in het gezelschap van wijlen Leo Tindemans.

Andere discrete benoeming in voorbereiding is die van Mia De Schampelaere als nieuwe directeur van de bank voor de Vlaamse kristen-democraten. De Schampelaere is momenteel censor bij de bank en auditeur bij het Rekenhof. Ze kan terugblikken op een gediversifieerde politieke carrière bij CD&V, vooral als onderwijsspecialist, en ze is bekend in het Antwerpse als een overtuigde katholiek, steunpilaar van onder meer de conservatieve Sint-Egidiusgemeenschap. Ze startte haar carrière als medewerker van premier Leo Tindemans die haar lanceerde in de politieke vaart der volkeren. De Schampelaere volgt als directeur van de bank Marcia De Wachter op. Die koppelde haar lot aan dat van Alfons Verplaetse, kabinetschef van premier Wilfried Martens, en later gouverneur van de bank. Tot zover het glazen plafond van de Nationale Bank van België. Marcia De Wachter ruilt de bank voor de gemeentepolitiek. Ze staat op de tweede plaats van de CD&V lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Overijse.

Geven we als uitsmijter nog mee dat de Nationale Bank 500 gouden uurwerken zoekt te kopen van elk 1.000 euro. Die zal ze als cadeau geven aan werknemers met 30 jaar dienst. De gemiddelde leeftijd van het personeel van de bank is 54 jaar.