Nederlandse fiscus start “rijkenloket”

Nederlandse euromuntDe Nederlandse fiscus heeft een speciaal “rijkenloket” opgestart. Bedoeling is dat het loket zich buigt over alle Nederlanders die een vermogen hebben van minstens 25 miljoen euro. Dat zouden er een 2.000-tal zijn. Het team inspecteurs dat werkt voor het “rijkenloket” moet nagaan of de vermogenden geen belastingen ontduiken of geen speciale erfenisregelingen uitwerken. Nederland zet daarmee een voorstel van de OESO om in praktijk.Het bericht werd gepubliceerd in de Volkskrant die er op wijst dat de Nederlandse fiscus lang geaarzeld heeft vooraleer dergelijke dienst op te starten. De belastingdiensten gaan er immers van uit dat ze nu al alle belastingsplichtigen opvolgen. In de communicatie rond het “rijkenloket” wordt ook geen oorlogstaal tegen vermogenden gebruikt. De fiscus spreekt van een “vorm van individuele klantenbehandeling”, en een “enhanced relation-ship” met de rijke belastingplichtigen: een verbeterde verhouding.

De krant laat ook de tegenspeler van de fiscus aan het woord, de belastingadviseurs. Voorzitter Maurice de Kleer van de Nederlandse Organisatie van Belastingadviseurs NOB is blij met het rijken-loket. Het levert belastinginspecteurs op die beter beslagen ten ijs komen. “Die inspecteurs worden daardoor betere gesprekspartners voor belastingadviseurs. Daar zijn wij helemaal voor.” zo zegt hij.

Met de proef wil de Nederlandse Belastingdienst meer kennis vergaren over de fiscale praktijk van de rijken. Hoe gaan ze bijvoorbeeld om met het erfrecht en met het schenkingsrecht? Waarom hebben veel rijken een fiscaal goedgekeurde goededoelenstichting? Gaat dat geld echt naar goede doelen of is het ook een veilige opbergplaats voor vermogen? En hoe gebruiken zij landgoederen, die fiscaal zeer interessant kunnen zijn? In 2016 loopt de proef af en wordt gekeken hoe de aanpak van de vermogenden uiteindelijk vorm krijgt.