Newsmonkey kijkt aan tegen verlies van 2,2 miljoen euro

De commerciële nieuwssite Newsmonkey sluit het boekjaar 2016 af met een netto verlies van 1 miljoen euro. Het overgedragen verlies van de nieuwssite stijgt daardoor tot 2,2 miljoen euro. Het eigen vermogen is negatief ten belope van 72.000 euro. Newsmonkey is er niet in geslaagd van 2016 een keerpunt te maken.In 2015 bedroeg het verlies van de nieuwssite 0,9 miljoen euro. Over 2016 halveerde het aantal ingeschreven werknemers van 13 naar 6. Ook de meeste bestuurders vertrokken. Daaronder ook José Zurstrassen, de initiële bezieler van het crowdfunding principe. Ook Newsmonkey ging met dergelijke financiering van start. Het startkapitaal van Newsmonkey van 2,1 miljoen euro is nu volledig verdwenen. Newsmonkey kon 2016 overbruggen dank zij een intern afgesloten lening van 625.000 euro. De schuld van de vennootschap liep daardoor op tot 0,9 miljoen euro. De site zegt maandelijks 1,5 miljoen mensen te bereiken.