NIEUW – Banken nemen controle bij noodlijdend Siat en familie Vandebeeck

Marie Vandebeeck is de enige familiale vertegenwoordiger die in de raad van bestuur van Fimave blijft zetelen. (Foto: RV)

De familie Vandebeeck slaagt er niet meer in haar schulden af te betalen die ze aanhoudt bij een consortium van banken. Het gaat in totaal om 182 miljoen euro. Via de holding Fimave controleert de familie de groep Siat, producent van palmolie en rubber met plantages in Afrika en Cambodja. In totaal werken daar 13.000 mensen. Vorig jaar zou de familie een deel vastgoed verkopen om haar financiële verplichtingen te kunnen nakomen maar covid doorkruiste die plannen. Op 14 juni dit jaar werden de familiale bestuurders bij Fimave vervangen door vertegenwoordigers van de banken. Vorig jaar boekte Fimave een verlies van 54 miljoen euro om te eindigen met een negatief eigen vermogen van 18 miljoen euro.

Eind 2019 herfinancierde de familie Vandebeeck haar schuld bij Fimave voor in totaal 213 miljoen euro met een looptijd van 4 jaar. De eerste afbetaling in juni 2021 kon echter niet worden ingelost. Een geplande verkoop van vastgoed stokte. Op 14 juni werden drie nieuwe bestuurders aangeduid waaronder Dirk Lambrecht, managing partner bij het advocatenbureau Praxislaw. Het echtpaar Vandebeeck en hun dochter Helena trokken zich terug. Enkel Marie Vandebeeck bleef nog aan boord.De nieuwe raad van bestuur ging over tot het bepalen van een minwaarde van 34 miljoen euro op de participatie van Fimave in Siat. Een beslissing die volgens de oude, familiale raad van bestuur niet nodig was. De nieuwe raad van bestuur benoemde ook, voor het eerst, een commissaris revisor die trouwens geen uitspraak wou doen over de jaarrekening. De banken geven nu uitstel van betaling tot eind dit jaar, mogelijks verlengbaar tot de jaarvergadering van 2022.

Siat is een agro-industriële groep gespecialiseerd in de exploitatie van oliepalm- en rubberplantages en aanverwante verwerkings- en downstream-industrieën. Momenteel bezit de groep 46.100 hectare oliepalmplantages, 24.000 hectare rubberplantages. De groep hanteert een langetermijnbenadering van strategische besluitvorming waarbij de belangen van alle betrokken partijen worden erkend. In haar dochterondernemingen in Nigeria, Ghana, Gabon, Ivoorkust en Cambodja heeft Siat meer dan 13.000 mensen in dienst, terwijl het hoofdkantoor in Brussel is gevestigd.