NIEUW – Brexit kan Vandemoortele voor 5 % treffen

Safinco, de centrale holding boven het familiale voedingsbedrijf Vandemoortele, zag zijn omzet vorig jaar stabiliseren op 1,42 miljard euro. De nettowinst steeg echter van 39 naar 47 miljoen euro. Het dividend voor de familiale aandeelhouders bleef gelijk op 10 miljoen euro. Vandemoortele heeft twee hoofdactiviteiten: boter en olie enerzijds en diepvriesproducten voor bakkerijen anderzijds. Het bedrijf maakte ook een doorgedreven Brexit-oefening. De omzet die Vandemoortele genereert in het Verenigd Koninkrijk is 77 miljoen euro of 5,4 % van de totale omzet van de groep.Net als de omzet kon Vandemoortele ook haar operationele cash flow optrekken, van 108 naar 122 miljoen euro. Het bedrijf maakte ook een inschatting van het eigen risico van een mogelijke “Brexit”, waarbij het rekening houdt met haar productieactiviteiten in Worcester van diepgevroren bakkerijproducten en haar verkoop van bakkerijproducten en margarine en vetten in Staines. In 2018 heeft de groep een omzet gerealiseerd van 77 miljoen euro in het Verenigd Koninkrijk, wat 5,4% is van de totale omzet van de Groep. Die omzet staat voor een volume van ongeveer 38.000 ton waarvan er 17% geproduceerd is in het Verenigd Koninkrijk. De rest van deze omzet werd geïmporteerd via andere Europese groepsvennootschappen. De groep heeft één fabriek in het Verenigd Koninkrijk die dit boekjaar 8.500 ton produceerde, waarvan er 28% werd geëxporteerd naar andere Europese groepsvennootschappen. Het is op dit moment niet geweten welke douanetarieven en belastingen van toepassing zullen zijn op de handel tussen EU landen en het Verenigd Koninkrijk, wat het moeilijk maakt de gevolgen in detail te berekenen. Vandemoortele neemt maatregelen zoals de opbouw van voorraden afgewerkte producten en grondstoffen in het Verenigd Koninkrijk en het opmaken van contracten met douane-expediteurs die de continuïteit van logistieke flows tussen het EU continent en het Verenigd Koninkrijk verzekeren.

De belangrijkste afzetmarkt voor Vandemoortele is Frankrijk, goed voor 400 miljoen euro, gevolgd door Duitsland met 218 miljoen euro en België met 187 miljoen euro. Het VK staat op de zevende plaats inzake bijdrage aan de groepsomzet.