NIEUW – Nationaal Orkest van België gaat financieel schuilen onder de tax shelter

Het Nationaal Orkest van België heeft een dochtervennootschap opgericht die luistert naar de naam “National Orchestra Productions”. Het doel van die vennootschap is onder meer “het zoeken naar financieringsbronnen voor live-performanceprojecten; de administratieve ondersteuning van financieringsdossiers; de promotie en implementatie van het tax shelter-mechanisme toegepast op de podiumkunsten en de optimalisatie ervan voor alle producenten die actief zijn in de podiumkunsten”. Meteen kan het Nationaal Orkest nu zoeken naar sponsors die hun financiële inbreng gedeeltelijk kunnen recupereren via belastingvoordelen. Eerder nam de Koninklijke Muntschouwburg een gelijkaardige beslissing. In tegenstelling tot de filmsector en de culturele sector bleven de federale culturele instellingen lang buiten het systeem van de tax shelter staan.Reeds in 2016 keurde de federale regering de uitbreiding van de tax shelter goed van de filmwereld naar de beeldende kunst. Alleen kwam er geen fiscale ruling voor de federale cultuurinstellingen. De regionale instellingen konden de tax shelter daarentegen wel al gebruiken. In september van dit jaar legde de liberale vice-eerste-minister en minister van Financiën Alexander De Croo een voorstel van wet voor dat een wettelijke basis legt voor de oprichting van dochterondernemingen in het kader van het tax shelter-regime door de Muntschouwburg en het Nationaal Orkest van België.