NIEUW – Nederlandse WindShareFund wil expansief groeien vanuit België (maar overtuigt niet echt)

De Nederlandse beleggingsmaatschappij WindShareFund lanceerde de voorbije jaren in Nederland vier succesvolle plaatsingen van zogenaamde klimaatobligaties voor het brede publiek. Met de opbrengst van die plaatsingen, aangevuld met bankkredieten, kocht het bedrijf drie windmolens in Duitse windmolenparken. Het gaat om een geïnvesteerd vermogen van 25 miljoen euro. WindShareFund wil dat bedrag nu vertienvoudigen tot 250 miljoen euro, onder meer door geld op te halen in België, Luxemburg en Frankrijk. Daarom richtte ze de vennootschap WindShareFund Europe op met zetel in de Brusselse Louisalaan. Maar toch overtuigt het fonds niet. Ondanks de marketingaanpak binnen windenergie en het terugdringen van CO² kon het fonds nog geen enkele winst boeken en kijkt het aan tegen een negatief eigen vermogen.WindShareFund richtte zich naar de kleine particuliere belegger met obligaties van minimaal 500 euro per stuk. Vier uitgiftes verliepen succesvol. Maar aangezien elke uitgifte onder de 5 miljoen euro bleef, vielen de obligaties buiten het toezicht van de Nederlandse toezichthouder AFM. Bij de laatste uitgifte, bood het fonds een rente van 6,5% per jaar die per kwartaal wordt uitgekeerd. De looptijd bedraagt vijf jaar.

WindShareFund heeft nu 3 Duitse windturbines gekocht: één in het windmolenpark Gau Heppenheim, goed voor 6,4 miljoen euro, en twee in het park Tiefenbrunnen, goed voor 16,2 miljoen euro. Daarbij werd ook beroep gedaan op externe bankkredieten. Voor Gau Heppenheim werd 5,5 miljoen euro geleend bij de bank, voor Tiefenbrunnen was dat 12,4 miljoen euro.

Opmerkelijk is dat het fonds nog geen winst maakte. Over 2017 werd een verlies geboekt van 0,23 miljoen euro, over 2016 beliep dat verlies 0,5 miljoen euro. Dat alles resulteert in een negatief eigen vermogen. Het fonds zelf wijst naar éénmalige extra kosten met betrekking tot marketingkosten van 150.000 euro, representatie- en reiskosten van 100.000 euro, externe advies- en onderzoekskosten in verband met nieuwe aankopen van 500.000 euro en financiële en juridische ondersteuning van eveneens 500.000 euro.

We hebben het bedrijf gecontacteerd in verband met hun Belgische expansieplannen maar kregen als antwoord dat het te vroeg is om details daaromtrent bekend te maken.