NIEUW – Patrick Solvay pompt 31 miljoen euro in (verlieslatende) Golf d’Hulencourt

Patrick Solvay

Patrick Solvay heeft het kapitaal van zijn vennootschap Golf d’Hulencourt opgetrokken met 31,97 miljoen euro. Het gaat om de omzetting van eerder verstrekte financiering in kapitaal. Het golfterrein d’Hulencourt in het Waals-Brabantse Genappe is immers al jaren verlieslatend. De vennootschap kijkt aan tegen een overgedragen verlies van 23 miljoen euro en een negatief eigen vermogen van 16 miljoen euro. Dat is dus nu bij deze rechtgezet. Patrick Solvay is een achterkleinzoon van Alfred Solvay, die samen met zijn broer Ernest in 1863 het gelijknamige chemiebedrijf uit de grond stampte om soda te produceren. Als rechtstreekse afstammeling is hij een van de grootste aandeelhouders van het beursgenoteerde Solvay. De man, die ongehuwd is, hecht grote waarde aan het familiaal patrimonium. Dat koppelt hij aan een kwalitatief leven. De slogan van zijn golfclub luidt “Nihil melius quam bona vita” wat zoveel wil zeggen als ‘Niets is beter dan een goed leven’.

De 63-jarige Patrick Solvay is in rechte lijn de vierde vertegenwoordiger van de familie Solvay die eigenaar is van de Golf d’Hulencourt. Hij renoveerde de hele site in de jaren 1989-1990. De schuren van de boerderij werden omgevormd tot een restaurant, clubhuis en seminarie ruimte van de golfclub. Later werd de club ook uitgebouwd met een academie voor golfopleidingen die zich richt naar de meer vermogende families.Het beursgenoteerde Solvay wordt gecontroleerd door de holding Solvac. Eind 2020 bestond het aandeelhouderschap van Solvac uit ongeveer 14.000 aandeelhouders. Bijna 2.300 aandeelhouders zijn familie van de stichtende families van Solvay, de andere aandeelhouders vertegenwoordigen ongeveer 11.700 personen. De familiale aandeelhouders bezitten 77% van het kapitaal van Solvac. De grootste onder hen is Patrick Solvay, goed voor minstens 1,1 miljoen aandelen of meer dan 5% van Solvac. Dat vermogen is momenteel goed voor 121 miljoen euro. Naast de familie Solvay zijn ook de families Boël, Janssen, de Selliers de Moranville, Hankar en Delwart rechtstreeks verwant aan Solvay. Via huwelijken zijn daar met de jaren nog de families Davignon, Lippens en d’Oultremont bijgekomen. Aandelen Solvac zijn genoteerd op naam en zijn dus moeilijk cumuleerbaar door institutionele beleggers.

In 2016 bracht Patrick Solvay zijn vermogen onder in een familiale stichting. Die omvat niet alleen zijn aandelen in Solvay en Solvac, maar ook zijn kunstwerken, landgoederen en de golfclub d’Hulencourt. De erfenis van de kinderloze Patrick Solvay gaat naar de kinderen van zijn broer Denis Solvay. De stichting stipuleert dat zijn erfgenamen over de volgende generaties de aandelen in Solvay en Solvac moeten behouden. De vier kinderen van Denis Solvay worden bestuurder van de stichting. Na de dood van Patrick Solvay moeten ze die raad van bestuur nog uitbreiden met enkele onafhankelijke bestuurders, onder wie een jurist, een financieel deskundige en een kunstspecialist.