Nieuwkomer: de familie Philippson

Marie en Alain Philippson
Marie en Alain Philippson

Met de familie Philippson zitten we midden in het verhaal van Bank Degroof, zowat het kloppend hart van de Rijkste Belgen. Deze discrete vermogensbeheerder werkte recent haar fusie af met collega Petercam. Daarbij kwamen redelijk wat nieuwe cijfers naar boven. Eigenlijk moest de Bank Degroof luisteren naar de naam Bank Philippson maar die naam werd in de jaren ’30 van de vorige eeuw gewijzigd om een confiscatie door de nazi’s te ontlopen. De familie Philippson, met baron Alain Philippson op kop, blijft wel één van de grootste private eigenaars van de bank, goed voor een familiaal vermogen van 37 miljoen euro.Bij de fusie tussen beide financiële groepen weegt Bank Degroof 70 procent en Petercam 30 procent. De nieuwe fusiebank staat voor een beheerd vermogen van 50 miljard euro waarvan de helft afkomstig is van rijke families en particulieren. Daarmee is Bank Degroof de grootste vermogensbeheerder, voor Bank Delen (23 miljard) en Dewaay Puilaetco (10 miljard). Alain Phlippson is voorzitter van de raad van bestuur van de nieuwe bank.

Opmerkelijk is dat de fusie heel wat cash heeft naar boven gebracht, zowel bij Bank De Groof als bij Petercam. Voor de fusie richtte Bank Degroof de nieuwe vennootschap De Groot Equity op. Daarin werd een aandelenportefeuille ondergebracht van bijna 40 miljoen euro en 105 miljoen aan cash middelen. Al dat geld bleef bij de eigenaars van de bank en buiten de fusie. Die eigenaars zijn naast de familie Philippson onder meer de families Cigrang, Siaens, Schockert en Haegelsteen.

Ook bij Petercam werden heel wat likwiditeiten naar boven gebracht. Het beurshuis keerde een uitzonderlijk dividend uit van 48,5 miljoen euro. Over 2014 werd ook al 25 miljoen euro uitgekeerd. Ongeveer 70 procent daarvan gaat naar de twee stichtende families Peterbroeck en Van Campenhout. Naar verluidt werd een deel van die middelen gebruikt om aandelen van de eigen groep bij te kopen om op die manier de interne verhouding 70/30 in de fusiebank te kunnen aanhouden.