Omstreden fiscale regularisatie loont

Fiscus62,3 miljoen extra inkomsten voor de overheid door fiscale rechtzettingen en een verhoging van de belastbare aanslag met 224 miljoen euro. Dat is het eindresultaat van 384 dossiers van fiscale zondaars die nu al werden afgewerkt in het kader van de jongste BBI-instructie inzake regularisatie. Na een initiatief van oppositiepartij SP.a verklaarde de Auditeur bij de Raad van State dat die instructie moet worden ingetrokken. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt lijkt niet onmiddellijk van plan om dat ook te doen, zo blijkt uit een debat in de Kamer.Van de 62,3 miljoen rechtzettingen blijkt al 59,1 miljoen te zijn betaald. Volgens Van Overtveldt waren er op 11 januari 2016 1.598 dossiers ingediend onder de aangevochten instructie. Daarvan waren er 384 afgehandeld. Er is nog een af te werken voorraad van 1.214 dossiers. De regering koos voor een nieuwe regularisatie, ondanks eerdere verklaringen dat die er niet zou komen, om te vermijden dat fiscale zondaars verschillende diensten zouden aanspreken om het beste tarief te bedingen.

Volgens de SP.a zijn de gehanteerde regularisatiebedragen te laag. De partij kreeg daarbij gelijk van de Auditeur van de Raad van State. De minister stelt echter dat de nog niet behandelde dossiers verder zullen worden afgehandeld. “Dit behoort tot de beginselen van behoorlijk bestuur en tot de principes van de rechtszekerheid.”, zo klinkt het. De oppositie had zware kritiek op dit standpunt. Volgens hen creëert de regering op die manier juist juridische onzekerheid.