Omstreden Toporovskiy collectie verdwijnt (voorlopig) uit Gents museum

Het Museum voor Schone Kunsten (MSK) Gent heeft de collectie Toporovskiy, bestaande uit 24 objecten Russische avant-gardekunst, overgebracht naar de depotruimte. Het MSK maakte gebruik van haar sluitingsdag om de werken (in stilte) te verwijderen. Volgens internationale topspecialisten is de echtheid van de werken “hoogst twijfelachtig”. Vorige week werd tijdens een zitting van de Commissie Cultuur in het Vlaams parlement aangedrongen op de verwijdering van de werken. Minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) kreeg er zoveel leedwezen betuigd dat hij er bijna zelf beschaamd over was. Oppositielid, advocaat en Brugs burgemeester Landuyt was het meest scherp. Dit is de omgekeerde wereld, aldus Landuyt, Vlaanderen moet nu bewijzen dat de werken vals zijn terwijl het infeite de eigenaar is die moet bewijzen dat ze echt zijn.De 24 schilderijen en objecten van onder andere Malevich, Kandinsky, El Lissitzky en Tatlin zijn niet langer publiek. Het museum motiveert zijn ommekeer door te verwijzen naar de expertencommissie die binnenkort aan haar taak begint. Die zal nagaan of het museum een grondige screening gedaan heeft vooraleer de werken uit te stallen. Ze zal ook alle documentatie over de werken onderzoeken en vijf stukken selecteren die naar een wetenschappelijk labo gaan. MSK-directrice Catherine de Zegher zegt dat de verwijdering van de werken kan bijdragen tot een sereen onderzoek. ‘”We willen de commissie onbeperkt toegang bieden tot alle werken”, zegt ze, “en we zullen ze daarom ter beschikking houden in het depot van het museum. Ze worden vervangen door werken uit de vaste collectie.”

De Vlaamse politici zijn vooral bezorg over de imagoschade voor Vlaanderen. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts zet alles op alles om in de toekomst Vlaanderen in de (toeristische) markt te zetten als bakermat van de Vlaamse klassieke meesters. We kunnen het ons dus niet permitteren 24 valse Russische kunstwerken te etaleren. Nog volgens Renaat Landuyt is het nu al duidelijk dat er een probleem is. Zo zou de bewering van eigenaar Igor Toporovskiy dat hij onder president Gorbatsjov een Russische diplomaat was, gelogen zijn.