Ontslagpremie Marc Coucke: 1,2 mln euro

Panama-renko
De ontslag overeenkomst bepaalt dat Marc Coucke zijn Panamarenko mag meenemen naar huis.

De farma multinational Perrigo betaalt Marc Coucke na zijn ontslag als vice-president een vergoeding van 1,2 miljoen euro wat gelijk staat met één jaarloon. Perrigo zal Coucke daarnaast ook nog tot 1,6 miljoen euro betalen voor de consultancy-overeenkomst die Perrigo met Coucke was aangegaan, voor zover die nog niet betaald was. Daarbij komt nog 25.000 euro voor onkosten. Het ontslag akkoord bepaalt verder dat Coucke de kunstwerken in het hoofdkwartier van Omega Pharma, werken van onder meer Panamarenko en Kamagurka, binnen de maand mag laten weghalen. De kunstwerken waren niet met middelen van Perrigo aangekocht.Een en ander staat te lezen in de ontslagovereenkomst die Perrigo heeft overgemaakt aan de Amerikaanse beurswaakhond en die de redactie van De Standaard inkeek. In de oplijsting staat gedetailleerd om welk werk het gaat, en waar het is opgehangen. In het kantoor van Coucke zelf hingen zes kunstwerken, in de bar vier, en zowel aan de receptie als in de vergaderruimte van de directie elk twee.

Coucke kwam ook met zijn ex-werkgever overeen dat hij zijn Perrigo-aandelen, verworven bij de Omega-deal, vroeger mag verkopen dan voorzien. Coucke beschikt via zijn vennootschap Alychlo over 5,312 miljoen aandelen, die momenteel 165 miljoen dollar waard zijn. Aanvankelijk mocht Coucke de helft van die aandelen vanaf maart 2017 verkopen en de rest pas in maart 2018. Nu is overeengekomen dat hij telkens een kwart kan verkopen in september 2016, december 2016, maart 2017 en december 2017.

Verder zijn er afspraken gemaakt over het toekomstig werk van Coucke. Zo moet hij zich een tijdlang onthouden van concurrentiële opdrachten. Over de sportdeals van Omega Pharma en Etixx zijn geen details bekend gemaakt. Uit eerdere communicatie van Perrigo blijkt dat er in september vorig jaar een driejarige sponsordeal werd opgezet tussen Omega Pharma Belgium en voetbalclub KV Oostende, waarbij het farmabedrijf jaarlijks 250.000 euro betaalt voor reclame en promo-activiteiten.