Optima Bank CEO Danny De Raymaeker stapt op bij Davidsfonds

Optima logoDanny De Raymaeker is niet langer voorzitter van het Davidsfonds. Hij heeft in onderling overleg met de raad van bestuur van het Davidsfonds besloten het mandaat van voorzitter ter beschikking te stellen. De Raymaker werd begin 2015 benoemd als CEO van de gevallen Optima Bank. Hij is sinds 19 maart 2016 ten persoonlijke titel en als vrijwilliger voorzitter van het Davidsfonds. “Er zijn verder geen operationele of financiële banden tussen Optima Bank en het Davidsfonds.” zo klinkt het in een persbericht waarover beide partijen geen verdere commentaar geven.Het persbericht van het Davidsfonds gaat als volgt verder: “De recente faillietverklaring van Optima bank leidt tot tal van commentaren en stellingnames in de pers. Ondanks de hoge kwaliteit van zijn samenwerking met het Davidsfonds en het feit dat er tot op heden geen aanwijzingen zijn dat hij betrokken zou zijn bij eventuele onregelmatigheden binnen de Optima Groep, heeft Danny De Raymaeker, in onderling overleg met de Raad van Bestuur, besloten zijn mandaat als voorzitter ter beschikking te stellen om elke negatieve impact op het imago of de werking van de vereniging te voorkomen. Het Davidsfonds dankt Danny De Raymaeker voor zijn engagement en gaat op korte termijn op zoek naar een opvolger die zich in alle sereniteit zal kunnen concentreren op de werking van de vereniging.”

Zoals bekend zijn ondertussen zowel in de stad Gent als in de Kamer van volksvertegenwoordigers commissies in de maak die de handel en wandel van Optima Bank moeten analyseren.