Optima: enkel vastgoed blijft (voorlopig) overeind

Optima logoDe vennootschap Optima Group, de holding boven de failliete Optima Bank, incasseert een verlies van 30 miljoen euro en gaat in vereffening. Optima Group is voor 98 procent eigenaar van Optima Bank. Die laatste werd op 15 juni failliet verklaard door de Gentse rechtbank van koophandel. De aandelen van Optima Group in de Optima Bank werden daardoor op 1 euro gewaardeerd, een waardevermindering van 29,1 miljoen euro, zo bleek uit de jaarrekening voor het verlengde boekjaar 2014-2015. Daarin werd gesteld dat de Optima Group waarschijnlijk zou geliquideerd worden. Dat is nu ook gebeurd, zo blijkt uit de bijlage van het Staatsblad die op 28 september werd neergelegd bij de Gentse rechtbank van koophandel.Alleen de vennootschap Optima Global Estate (OGE) blijft voorlopig nog overeind. OGE heeft tot 15 november bescherming van zijn schuldeisers en moet een reorganisatieplan voorleggen. Global Investments, de moedervennootschap van OGE, is eveneens in vereffening. Gewezen Optima-topman Jeroen Piqueur hoopt alsnog een heropstart te kunnen realiseren met zijn vastgoedactiviteit, al dan niet samen met zijn zoon Ruben.