Optima: rondje zwarte (en witte) pieten

Anthonissen Karel
Karel Anthonissen

BBI-sterkhouder Karel Anthonissen was gisteren op Twitter duidelijk: “Ikzelf en niemand anders heeft beslist om niet in beroep te gaan tegen het vonnis dan kon het onderzoek voortgaan binnen de resterende mogelijkheden.” Anthonissen verwijst daarbij naar de inval die de BBI deed in 2012 bij Optima, op zoek naar zwart geld, en de rechtbank die besloot dat die gegevens niet konden worden gebruikt. Wat Anthonissen vooral doet is SP.a voorzitter John Crombez uit de wind zetten. Open VLD kamerlid Luc Van Biesen zei in de plenaire vergadering van de Kamer dat Crombez als staatssecretaris voor Fraudebestrijding in 2012 “ongelukkig” was tussengekomen in het dossier.Pech voor de Nationale Bank van België (NBB). De anders zo zwijgzame gouverneur van die bank, Jan Smets, gewezen CD&V kabinetschef, had gisteren een persconferentie belegd over de rente-evolutie in de vastgoedmarkt. Maar natuurlijk was Optima een niet te vermijden onderwerp. Dus moest Smets wel ingaan op vragen en een kleine mediaronde organiseren.

Volgens de gouverneur was het perfect mogelijk de bankactiviteiten van Optima ordelijk af te bouwen en het bedrijf terug te laten keren naar zijn vroegere businessmodel. “Maar dat continuïteitsperspectief werd doorkruist nadat we bij een inspectie zeer ernstige en meerdere onregelmatigheden hadden vastgesteld. De hoofdaandeelhouder had middelen onttrokken aan de bank”, zei Smets tijdens zijn persconferentie.

NBB-gouverneur: “Het faillissement had vermeden kunnen worden als er geen onregelmatigheden waren geweest en als de hoofdaandeelhouder zijn engagementen gehonoreerd had.”

Hij wees erop dat de Nationale Bank Optima al in 2014 oplegde de bankactiviteiten op een ordentelijke manier af te bouwen. Het zijn de malversaties van Piqueur die aan de basis liggen van het bankroet. “Het faillissement had vermeden kunnen worden als er geen onregelmatigheden waren geweest en als de hoofdaandeelhouder zijn engagementen gehonoreerd had. De hoofdaandeelhouder triggerde zelf het faillissement”, besluit Smets.

En Jeroen Piqueur liet gisteren voor het eerst van zich horen en wel in een schriftelijke reactie. Piqueur ontkent dat er sprake is van exorbitante of onregelmatige betalingen. Hij zegt dat “alle vergoedingen voor adviesverlening door Optima Group aan Optima Bank binnen de grenzen van de overeenkomsten tussen beide vennootschappen zijn gebeurd”. Ook alle dividenduitkeringen zijn in overeenstemming met de wet en na een beslissing van de bevoegde vennootschapsorganen verricht, luidt het. Hij wijst er ook op dat de bank steeds heeft gewerkt onder toezicht van de Nationale Bank en de FSMA, dat ze werd geleid door een raad van bestuur met onafhankelijke bestuurders en een directiecomité waarin hij nooit heeft gezeteld. “Bovendien werden de boeken door een erkend bankrevisor gecontroleerd en werd, zoals verplicht, maandelijks aan de Nationale Bank gerapporteerd”, luidt het nog.