Orde van Malta: adellijke club van 5 miljoen euro

logo-orde-van-maltaDe naam van de De Orde van Malta valt meer en meer in het dossier van Armand De Decker en de op maat gemaakte afkoopwet van Patokh Chodiev. “Mystiek en gesloten” zo wordt die Orde omschreven. Toch is dat niet zo. De Orde van Malta is in België een club van adellijke bestuurders, vooral mannen, die jaarlijks tot 1,5 miljoen euro schenkingen ophaalt. De Orde is overtuigd christelijk en internationaal. In België staat de Orde voor een vermogen van 5 miljoen euro. Ze besteedt haar donaties aan goede werken. En ze wordt handig gebruikt om contacten te leggen, van de uitreiking van adellijke titels tot het beïnvloeden van wetgevend werk.baron Arnoud Papeians de Morchoven
Baron Arnoud Papeians de Morchoven

Het klinkt middeleeuws en het is het ook een beetje. De Orde van Malta meet zich diplomatieke ambities aan en wil een onderdeel zijn van de wereldorde. Ze is verankerd in de oude adellijke geslachten. De Orde bezit een pand in één van de betere Schaarbeekse lanen waar ook haar zetel is gevestigd. Voorzitter op vandaag is baron Arnoud Papeians de Morchoven, telg van een geslacht dat verankerd is in de Belgische militaire geschiedenis. Afgelopen zomer nam Viviane d’Udekem d’Acoz, familie van koningin Mathilde, ontslag als bestuurder van de Orde. Zowel koning Filip als zijn echtgenote zijn bekenden van de Orde en werken er mee samen.

Adellijk titels te koop?

Die band tussen de oude adel, die zich bekend tot het koningshuis, en dat koningshuis zelf , is belangrijk in het dossier van Armand De Decker. Een storting van 25.000 euro komt in 2012 terecht bij een stichting van prinses Lea, tante van koning Filip. Die denkt dat het geld afkomstig is van de Orde van Malta. In feite is de storting uitgevoerd door de Parijse advocaat van Armand De Decker. Die advocaat verklaart later dat de storting bedoeld was als een vriendelijke gebaar naar de koninklijke familie.

Eén van de spilfiguren van in Kazachgate is Jean-François Etienne des Rosaies. Hij zou de opdracht hebben gegeven, in naam van de Franse president Sarkozy, om de Belgische afkoopwet versneld door te voeren om Chodiev buiten de armen van justitie te houden. Des Rosaies is ‘bijzondere raadgever van de grootkanselier van de Orde van Malta’. Hij is bevriend met de grootkanselier van de Franse Orde, Jean-Pierre Mazer. Ze staan voor de oude Franse adel.

didier-reynders
Didier Reynders

In 2013 ontvangt Etienne des Rosaies een storting van 95.000 euro van de Belgisch-Congolese zakenman George Forrest. Aan het gerecht verklaart des Rosaies dat het geld bedoeld was om Forrest aan een adellijke titel in België te helpen. Daarbij wordt de hulp ingeroepen van Didier Reynders en zijn partij de MR. Didier Reynders is minister van Buitenlandse Zaken. Zijn kabinet is verantwoordelijk voor de toekenning van de adellijke titels. Formeel gebeurt de toekenning van titels wel door een adviescommissie die onafhankelijk heet te zijn. De koning reikt de titels uit. Forrest loopt zijn titel alsnog mis. Toch krijgt hij op voorstel van de minister van Buitenlandse zaken in maart 2014 de ereonderscheiding van Grootofficier in de Kroonorde.

De Orde van Malta beroept zich op de christelijke leer. Armand De Decker is prominent lid van de vrijmetselarij. Dat verhindert geen samenwerking tussen beide. Wie zich niet betuigt tot de katholieke kerk en toch met de Orde werkt, wordt door die Orde omschreven als “een neef”. Etienne des Rosaies noemt De Decker een “neef” in zijn nota’s. De Decker werkte als minister van Ontwikkelingssamenwerking van 2004 tot 2007 mee aan een aantal projecten van de Orde.