Parket seponeert mega-belastingsklacht – UPDATE

Karel Anthonissen

Meer dan 61.000 Belgen die hun zwart vermogen officieel hebben geregulariseerd kunnen weer iets geruster slapen. Het parket heeft immers een klacht van de Gentse BBI geseponeerd. In die klacht vroeg gewestelijk BBI inspecteur Karel Anthonissen dat alle fiscale regularisaties uit de periode 2004 tot 2015 opnieuw zouden worden bekeken. Inzet: zwarte vermogens ouder dan 7 jaar die niet zijn aangegeven. Zeven jaar is de verjaringsdrempel voor fiscale fraude. Het parket zegt dat het niet aan een ‘fishing expedition’ wil beginnen en seponeert dus de klacht. Individuele klachten worden wel gewoon opgevolgd.N-VA vraagt dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) het dossier naar zich toe trekt.De klacht van Anthonissen dateert van oktober vorig jaar en was de grootste klacht ooit. Ze werd overgemaakt aan alle parketten van het land. Inzet was het witwassen van 36 miljard euro. De voorbije weken had het federaal parket alle dossiers die op basis van dezelfde klacht waren geopend in de arrondissementen, officieel naar zich toegetrokken. Het was afwachten of het federaal parket zelf een onderzoek zou openen, maar nu heeft het de knoop doorgehakt om de klacht te seponeren.

Karel Anthonissen is ondertussen “koud gesteld”. Via een administratieve truuk is hij nog wel gewestelijk directeur maar hij heeft niet langer een toegewezen rechtsgebied. Dat heeft hem niet belet te reageren op te huidige dossier. Hij wijst daarbij met een beschuldigende vinger naar Koen Geens (CD&V), gewezen topadvocaat, gewezen minister van Financiën en huidig minister van Justitie. “Heeft het zin de kleine actieve ondernemingen te pakken als dit zo maar kan?” vraagt Anthonissen zich af.

UPDATE

Blijkbaar vindt Anthonissen gehoor bij regeringspartij N-VA. “De beslissing van het federale parket om die klacht te seponeren, is bijzonder ongelukkig”, stelt N-VA kamerlid Rob Van de Velde. “We kunnen die adviseurs die hun cliënteel aanraadden om geen kapitaal te regulariseren omdat het parket geen tijd heeft om hen te vervolgen, toch geen gelijk geven?” De enige mogelijkheid die nog openblijft is dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zijn positief injunctierecht gebruikt om minstens die regularisatiedossiers te doen onderzoeken waarin geen kapitaal werd geregulariseerd. “Dat zijn geen 61.546 dossiers maar een fractie daarvan. En die gaan wij als fractie zeker onderzoeken in de Panama-commissie”, aldus Van de Velde. Volgende week starten in die parlementaire onderzoekscommissie naar de Panama Papers de hoorzittingen met de BBI en de parketten van Gent en Brussel, om na te gaan of zij effectief optreden in regularisatiedossiers waarin geen kapitaal werd geregulariseerd.