Paters van Rochefort halen slag thuis tegen kalkgigant Lhoist

“Time is on our side, yes it is.” moeten de paters van Rochefort gedacht hebben in hun strijd tegen de kalkproducent Lhoist. De Raad van State vernietigde immers een besluit van de Waalse regering dat Lhoist toeliet alternatieve bronnen te zoeken voor de productie van het trappistenbier van Rochefort. Door de bestaande bron van Tridaine droog te leggen, wil de multinational, in handen van de Waalse familie Lhoist-Berghmans, de commerciële leefbaarheid van een aanleunende kalkgroeve met minstens 10 jaar verlengen. Door de beslissing van de Raad van State verliest het bedrijf zeker één jaar tijd. En in tegenstelling tot het bedrijf hebben de paters wel tijd.Met de beslissing van de Waalse minister Carlo Di Antonio (cdH) mocht Lhoist drie proefboringen uitvoeren, op zoek naar alternatieve waterbronnen voor zowel de paters als de brouwerij als de gemeente Rochefort. Dat gaat nu dus niet door. De paters vrezen dat de tests een onomkeerbaar resultaat zullen hebben en ze twijfelen ook aan de continuïteit van nieuwe bronnen. Volgens de Raad van State is het besluit van Di Antonio in strijd met het waterdecreet van diezelfde Waalse regering. Lhoist wou de testen starten in juni van dit jaar maar moet nu een nieuwe aanvraag indienen. Dat zal minstens een jaar duren, zo weet de Waalse pers.