Patrasche redt, red Patrasche

Wanneer praten niet langer werkt, kan contact met dieren onder deskundige begeleiding én een bijzondere omgeving het hulpverleningsproces opnieuw richting en vorm geven. Jongeren vanaf 12 jaar kunnen terecht bij Patrasche voor intensieve begeleiding. Patrasche werkt momenteel op een schitterend natuurdomein aan de rand van Gent. Het domein (eigendom van Agentschap Natuur en Bos) waar de werking nu al meer dan 9 jaar is geherbergd, wordt binnen afzienbare tijd publiek open gesteld. Patrasche luidt de noodklok en moet op zoek naar een nieuwe landingsplaats.Patrasche staat voor een eco-centrische vorm van Animal Assisted Therapy. De vzw wil een antwoord bieden aan jongeren die psychosociale begeleiding nodig hebben maar geen antwoord vinden in de reguliere hulpverleningswereld. Dieren zijn de triggers in dit verhaal maar ook de context waarin gewerkt wordt heeft een grote impact op de begeleidingen. De unieke werking van Patrasche is fundamenteel vernieuwend en uniek in zijn eigenzinnig authenticiteit die iedereen die de site bezoekt kan ervaren. Wie Patrasche steunt, investeert in een gedurfde vernieuwing binnen psychosociaal begeleidingswerk.

Hulp en troost in een donkere periode in het leven liggen niet steeds in woorden vervat

Patrasche werkt momenteel op een schitterend natuurdomein aan de rand van Gent. Het domein (eigendom van Agentschap Natuur en Bos) waar de werking nu al meer dan 9 jaar is geherbergd, wordt binnen afzienbare tijd publiek open gesteld. Hierdoor zal de rust en integriteit voor de cliënten en de dieren onvermijdelijk verloren gaan en gaat Patrasche noodgedwongen op zoek naar een nieuw landingsgebied .

De organisatie heeft het domein jarenlang met veel liefde verzorgd en – ondanks de niet gesubsidieerde positie – vonden ze middelen om enkele gebouwen te renoveren en te investeren in de infrastructuur. Dat deze inspanningen niet gehonoreerd werden met een integer, langdurig engagement en minstens met transparante communicatie wordt hier door iedereen in en rond Patrasche betreurd. Inmiddels bevindt mens en dier er zich tussen metershoge aangevoerde aarde-bergen die de plaats hebben ingenomen van vele tientallen bomen. Met bulldozers en lawaai worden al de kwetsbare jongeren bijna letterlijk van het domein geblazen. Geen mens of dier die hier vrolijk van wordt.

Patrasche zoekt dus een nieuwe landingsplaats waar ze welkom zijn met onze cliënten, hun (Hachiko) assistentiehonden, hun kudde (Manx Loaghtan) schapen (die de begrazing voorzien) en de cursisten die er het vak komen leren. Omwille van het toezicht op de dieren dient ook een woonfunctie aanwezig te zijn. Alle voorstellen zijn welkom.

De Rijkste Belgen steunt Patrasche.