Pierre Meyers: Kuifje in Congo ?

Pierre Meyers

Wallonië rekent nog steeds af met de diverse uitlopers van het dossier Publifin. In één daarvan komt Pierre Meyers in opspraak. Meyers, gewezen financieel directeur van de staalgroep Cockerill Sambre en gewezen eigenaar van Cockerill Mechanical Industries (CMI), wordt een mogelijke belangenvermenging verweten van een investering door de electriciteitsproducent Elicio in de Congolese provincie Noord-Kivu. Elicio is een dochter van Nethys, zelf een dochter van Publifin. Meyers is voorzitter van Nethys. De financier zegt zich niets te verwijten te hebben. Los daarvan heeft Meyers recent zijn holding Auris Finance vereffend, goed voor een resultaat van 76 miljoen euro.Volgens de Waalse pers voerde het parket van Luik huiszoekingen uit bij Nethys in het dossier. Centraal daarbij staat de in 2016 opgerichte vennootschap “Electricité du bassin de Ivugha (EBI)”. EBI is in handen van vier partijen: Elicio, Stéphane Moreau, Marc Beyens en Pierre Meyers. Moreau is CEO van Nethys en is de sleutelfiguur in het Publifin-dossier, Beyens is verantwoordelijk voor de internationale expansie van Nethys terwijl Meyers voorzitter is van de intercommunale-dochter.

Het parket is nu op zoek naar mogelijk misbruik van vennootschapsgoederen en persoonlijke verrijking. Tegenover het blad Le Vif zegt Meyers dat hij niet op de hoogte is van dat onderzoek. Volgens Meyers zou Elicio de investering alleen dragen maar als gevolg van de politieke onzekerheid in de Congolese regio zag de electriciteitsmaatschappij daar van af. In eerste instantie zou de Brusselse investeerder Dominique Janne in het kapitaal van EBI treden, maar stuitte op verzet bij de andere partners betroken bij het project in Congo. We zijn dan maar zelf in het kapitaal gestapt, zegt Meyers, die naast 200.000 euro kapitaal ook een lening van 500.000 verstrekte aan het nieuwe bedrijf. Aan Le Vif zegt hij nu dat hij onmiddellijk bereid is zijn EBI-aandelen zonder winst over te dragen aan Elicio. Die laatste zegt dat er geen fouten zijn gebeurd in het dossier. EBI is een puur operationele investering waar geen overheidsgeld mee is gemoeid, aldus Elicio.

Los van dat alles heeft Meyers recent ook zijn holding Auris Finance vereffend. Dat volgt op de verkoop door Meyers van 80 % Van de CMI aandelen aan de Franse familie Serin. Meyers is nu ook nog bestuurder bij de Waalse wapenfabrikant FN.