Piet Vantemsche: recht van antwoord

In een artikel dat door u werd gepubliceerd op de website van “De Rijkste Belgen” onder de titel “Aveve : tuin, dier en bakplezier in tijden van corona met dank aan Piet Vanthemsche”. Hierin trekt u mijn integriteit en onafhankelijkheid als voorzitter van de Economic Risk Management Group, die werd ingesteld door de federale regering, in twijfel. Ik ben van mening dat wat u schrijft lasterlijk is en bijzonder schadelijk voor mij als persoon. Eind 2015 heb ik mijn mandaat als voorzitter van de Boerenbond neergelegd. Sindsdien heb ik geen enkele functie meer uitgeoefend die gelinkt was aan dat mandaat of aan de betrokken sector. Vanaf 2016 heb ik een aantal bestuursmandaten uitgeoefend zowel in de profit als in de not-for profit sector. Recentelijk heeft de eerste minister mij aangezocht om het co-voorzitterschap van de ERMG op te nemen, samen met de gouverneur van de NBB, de h. Pierre Wunch, en dat op basis van mijn ervaring met het sociaal overleg, met crisismanagement en mijn functie in 2006 als interministerieel commissaris influenza. Ik heb deze opdracht aanvaard en oefen mijn functie uit in volle onafhankelijkheid én in het algemeen belang. Ik wil nogmaals herhalen dat ik jullie artikel als bijzonder lasterlijk en eerrovend beschouw. Ik wil u dan ook verzoeken om het artikel weg te laten en om deze rechtzetting te publiceren.

Piet Vantemsche