Plaza-project in Knokke als symbool voor groeiend verzet tegen hoogbouw

De strijd affiche van de Knokse lokale actiegroep.

Politieke onrust in Knokke-Heist. Volgens Antoine Geerinckx zit de burgemeester Piet De Groote in de greep van de projectontwikkelaars. Dat ware niet abnormaal wanneer Geerinckx lid van de lokale oppositie zou zijn. Maar het tegendeel is waar. De man werd begin dit jaar benoemd als schepen voor Gemeentebelangen, de partij van burgemeester De Groote. Inzet vormt onder meer de uitvoering van het Plaza-project dat de bouw behelst van twee hoogbouw torens op de Wielingen site in Knokke. Het gaat om een project van de ontwikkelaar POC Partners. Die verenigt vier niet onbelangrijke West-Vlaamse families: de familie Desimpel, de familie Donck, de familie Vandermarliere en de familie Despiegelaere.

Concreet sprak de 45-jarige Geerinckx openlijk zijn steun uit voor het lokale actiecomité ‘Stop de Torens’, dat het Plaza-project op de Wielingen letterlijk wil aftoppen. Antoine Geerinckx is sinds begin dit jaar schepen van Stadsonderhoud, Milieu, Klimaat en Innovatie. Dat een nieuw benoemde schepen zich openlijk keert tegen zijn eigen burgemeester, is opmerkelijk. “Een paar jaar geleden ben ik in de politiek gestapt met een ideaal: om een aantal zaken voor onze inwoners te verbeteren, samen met collega’s en gemeentelijke diensten. Helaas merk ik dat sommige mensen/bedrijven (te) veel invloed hebben op ons beleid. In de laatste maanden heb ik een tegengewicht proberen aan te bieden om de verminking van Knokke-Heist te voorkomen. Daarom steun ik nu deze actie.”, zo zegt schepen Geerinckx. “Er is voor het Plaza-project op de Wielingen geen enkel draagvlak in onze gemeente”, stelt de schepen. Burgemeester Piet De Groote van zijn kant zegt het niet te begrijpen. “Ik wil benadrukken dat er in het specifieke geval van de Wielingen nog geen definitieve beslissing is genomen”, zegt De Groote in de krant Het Nieuwsblad. “Er volgt nog een openbaar onderzoek en op basis van eventuele bezwaren moet er dan een beslissing genomen worden. Niet eerder.”De politieke heisa is slecht nieuws voor de projectontwikkelaar POC Partners. Die verenigt de vroegere baksteenfamilie Desimpel, met Christophe Desimpel nu actief met de RVT-groep Aldea, de familie Donck, de vroegere eigenaar van de zuivelgroep Comelco, de vroegere tabaksfamilie Vandermarliere en de familie Despiegelaere-Dedeyne. In de zomer van 2021 trokken zij samen in vier gelijke delen het kapitaal van POC Partners op tot 80 miljoen euro. Opmerkelijk daarbij was dat de familie Vandermarliere tussen kwam via de NV Taffeiren. Tot kort daarvoor was die in handen van Peter Taffeiren, de vroegere CEO van POC Partners die in 2021 opstapte na een intern meningsverschil. Taffeiren kwam recent in het nieuws als opposant tegen de expansieplannen van Ghelamco eigenaar Paul Gheysens in Knokke. De stoeterij van Taffeiren in Knokke leunt aan tegen de site die in handen is van de familie Gheysens.

Meer breder staat het dossier symbool voor het groeiend lokaal verzet aan de Belgische kust tegen de hoogbouw van nieuwe torens. Zo verzet dezelfde lokale actiegroep zich ook tegen de Carlton One in Knokke, het prestigeproject van Bart Versluys. Die laatste profileert zich samen met zijn investeringspartner Marc Coucke als een forse voorstander van nieuwe hoogbouw. De gemeente Knokke van haar kant werkt aan een nieuw Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan, dat in het najaar wordt voorgesteld. Bedoeling is dat daarin geen plaats meer zal zijn voor hoogbouw, maar des te meer aandacht voor de grote leegstaande sites die een nieuwe toekomst verdienen, zoals het voormalige Ministerie van Financiën. Slechts in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld voor de nieuwe politie- en brandweerkazernes, zal er nog hoger kunnen worden gebouwd. Die intentie staat echter los van alle momenteel lopende projecten, zowel in aanvraag- als in bouwfase. Het Plaza project is er daar één van.