PRIMEUR – Politiek stapt uit Flanders Expo

De groep Artexis van Eric Everard, eigenaar van beurshallen en organisator van beurzen, heeft de Internationale Jaarbeurs van Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen uitgekocht uit Artexis Belgium, de holding boven onder meer Flanders Expo in Gent. Ook met de stad Gent wordt de laatste hand gelegd aan een akkoord om de aandelen over te kopen. Oost-Vlaams bestendig député Stefaan Vercamer (CD&V) en Geert Versnick (Open VLD) nemen ontslag als bestuurder, net als onafhankelijk bestuurder Christophe Convent, de schoonbroer van mediamagnaat Christian Van Thillo. Eerder al kocht Everard de Brusselse Gewestelijke Investeringsmaatschappij weg uit zijn groep. Artexis afgevaardigd bestuurder Dirk Van Roy noemt de huidige operatie een natuurlijke evolutie binnen de groep.Eric Everard verwierf in 2007 50 % van de Gentse beurshal Flanders Expo. Die operatie had heel wat voeten in de aarde. Toenmalig voorzitter Guido De Wilde van de Gentse Jaarbeurs verzette zich hard tegen de intrede van Everard. De Wilde steunde de Franse groep GL tot bleek dat zijn zoon betrokken partij was in de overnameplannen. Everard haalde zijn slag thuis. Hij bouwde Flanders Expo en zijn hele groep Artexis verder uit terwijl de Gentse lokale spelers, de stad (15 %), de provincie (10%) en de Jaarbeurs (7,8 %), aandeelhouder bleven.

Dirk Van Roy noemt drie redenen die aan de grondslag liggen van hun uittrede. Artexis is nu actief in meerdere Belgische steden en die lokale politieke lijnen lopen niet altijd gelijk met die van Gent. Artexis internationaliseerde zijn activiteiten tot in 17 landen en een lokale verankering is daarbij niet meer noodzakelijk. En Artexis keert niet langer dividenden uit, dus dat vermindert de aantrekkelijkheid voor de lokale partners.

Op hoeveel het bedrijf Artexis Belgium daarbij gewaardeerd wordt, kon Van Roy niet zeggen. Eerder al kocht Everard ook de Brusselse Gewestelijke Investeringsmaatschappij SRIB uit. Nogal wat waarnemers plaatsten vraagtekens bij de rol die SRIB heeft gespeeld bij Artexis door opeenvolgend kapitaalverhogingen en kapitaalverlagingen goed te keuren. Nog volgens Dirk Van Roy is de hele stroomlijning van het kapitaal geen voorbode van een beursintroductie of andere openstelling van het kapitaal. Het gaat om een operationeel gegeven. Zo zal Artexis Belgium zijn naam wijzigen in Easy Fairs, de naam waaronder Artexis gekend is in het buitenland. Eric Everard controleert samen met zijn echtgenote 95 % van Artexis. 5 % is in handen van het management.