Prins Laurent gaat niet naar zijn eigen circus

De tweet waarin Laurent zelf zijn aanwezigheid op de Chinese receptie wereldkundig maakte.

Woensdag buigt de federale Kamer van volksvertegenwoordigers zich over het tuchtdossier tegen Prins Laurent. De pr-diensten van de Kamer zetten zich schrap om de mediatoeloop de baas te kunnen. Maar wellicht zal dat nogal meevallen. Prins Laurent zelf laat verstek gaan en wordt vertegenwoordigd door zijn advocaat Laurent Arnauts. En die gaat procedurefouten pleiten. Zo zou het dossier onder meer onvolledig zijn. Arnauts gaat dus pleiten voor uitstel. Ondertussen komt er meer en meer kritiek op de hele procedure die deze week voor het eerst in gang wordt gezet. Belangrijkste punt is vooral dat de Kamer nu zelf tuchtsancties moet uitspreken op inbreuken op een wet die het zelf heeft gemaakt en goedgekeurd. Het spreekt voor zich dat dit in een gezonde democratie een inbreuk is op de scheiding der machten.Zoals bekend woonde Laurent in uniform een receptie bij ter ere van de 90ste verjaardag van het Chinese volkslegere. En dat zonder dat hij daarvoor toestemming had gevraagd aan de regering. Die wil nu dat Laurent bestraft wordt. Ze stelt voor 15 %van zijn dotatie in te trekken, zo’n 46.000 euro. Dat kan op basis van een wet die in 2013 werd goedgekeurd en die nu dus voor het eerst zal worden toegepast. Toch zal het publiek debat niet veel spektakel geven. Er zijn 13 sprekers geselecteerd die elk maximum 2 minuten mogen tussenkomen. Het is alsof de parlementsleden bang zijn om zichzelf te horen, niet van hun gewoonte. Ook de oppositie houdt zich koest. Die wil immers geen voer geven aan de anti-royalistische N-VA. Als het aan N-VA kamervoorzitter Siegfried Bracke had gelegen, zou de hele zaak in een besloten zitting, zonder publiek, zijn afgehandeld.

Libische angel

En er zit nog wel iets scheef tussen prins Laurent de regering Michel. In 2008 tekende de vzw Global Sustainable Development Trust (GSDT) een contract van 70 miljoen euro om duizenden hectares in het noorden van Libië te herbebossen. Die vzw is mee in handen van Laurent. De werken starten wel, maar in 2010 verbreekt een nieuwe Libische minister eenzijdig het contract. GSDT stapt daarop naar de rechtbank. Die Belgische rechter kent de vzw een schadevergoeding van 48 miljoen euro toe. De Belgische staat, en meerbepaald het ministerie van Buitenlandse Zaken, doen er volgens het magazine Le Vif echter alles aan om te voorkomen dat de in België bevroren Libische fondsen aangewend worden om de schade voor de vzw terug te betalen. De advocaten van GSDT vrezen dat ons land de Libische staat gunstig wil stemmen, omdat de stem van Libië nodig zou zijn voor de zetel bij de VN-veiligheidsraad die België binnen wil halen.