Relocation naar Zwitserland: elk dossier is uniek

In het Chinese karakter voor crisis is mede begrepen het Chinese teken voor kans. Vanuit deze symboliek kan volgens Paul Wehrens een crisis worden benaderd als keerpunt voor een nieuw perspectief, een opportuniteit voor aanpassing. In zijn vorige bijdrage ging hij nader in op die vermogende families en hun Single Family Offices die als gevolg van de Covid crisis hun strategische visie willen bijstellen, dan wel uit voorzorg een “plan B” willen uitwerken. Het aanpassen van de strategische visie kan voor de familie verstrekkende gevolgen hebben. Een van de meest ingrijpende gebeurtenissen is het als gevolg hiervan – over de landsgrenzen heen – verplaatsen van de hoofdresidentie. In deze bijdrage gaat het over relocation, meer specifiek relocation naar Zwitserland.

Relocation” van UHNWI betekent meer dan alleen de Nederlandse vertaling, “verhuizen”, doet vermoeden. Natuurlijk vormt het zoeken naar een passend residentieel onroerend goed, inclusief aansluitende verbouwings- en herinrichtingswerkzaamheden en een end-to-end verhuizing de basis. Maar om een woning of grondstuk in Zwitserland te kunnen kopen moet het familiehoofd een Zwitsers ingezetene worden die in principe over een B of C-verblijfsvergunning beschikt. Voor EU/EFTA staatsburgers zijn er diverse wegen om een dergelijke vergunning binnen een tijdsbestek van ongeveer drie maanden te verkrijgen. Voor burgers uit derde landen is dat evenwel iets gecompliceerder. Elementaire zaken als toekomstige beveiliging van de familie in de brede zin van het woord, het zoeken naar en verzorgen van een opleidingsplan voor personeel, het verzorgen van schoolplaatsing voor de kinderen inclusief benoeming van personal tutors, cross-culturele trainingen en taalopleiding zijn daarbij zeer belangrijke aspecten die vooraf uitgewerkt moeten worden om de relocatie in zijn geheel te laten slagen. (Lees verder onder de foto)

Paul Wehrens

Bij een relocatie moet de belastingpositie van de familie ook vooraf worden beoordeeld waarbij ernaar moet worden gestreefd om via een ruling afspraken te maken in zowel het land dat men achterlaat als in het nieuwe vaderland. Zo kan bijvoorbeeld in Zwitserland in bepaalde gevallen via het “Golden Visa Program” worden geopteerd voor de zogenaamde “Pauschal Besteuerung” waarbij slechts één vlaktax wordt betaald berekend op basis van de begrote jaarlijkse kosten van levensonderhoud. De hoogte van het vermogen noch het inkomen van de UHNWI worden dan in ogenschouw genomen waardoor voordelen kunnen worden behaald.

Dit zijn diverse aspecten die bij relocation een rol kunnen spelen. Paul Wehrens benadrukt dat alles tezamen wel een gecoördineerde expertise vereist waarbij zaken vooraf moeten worden uitgekristalliseerd. Daarbij moet de persoonlijke situatie van de opdrachtgever in relatie tot de complexiteit aan regelgeving altijd voorop blijven staan. Zo kan de cliënt zich blijven concentreren op zijn werk en zijn gezin terwijl hij alle details beheert die essentieel zijn voor een succesvolle transitie. Dit alles maakt ieder dossier uniek.

In een volgende bijdrage gaat Paul Wehrens dieper in op de voorwaarden van het “Golden Visa Program” bij een relocatie naar Zwitserland.

(Dit artikel is u aangeboden door paulwehrens.com)