Rijkste Belgen plannen hoogbouw in Geel

AstorDe Kempense families Van Gorp, eigenaar van de groep Ravago, en Vanlommel, gekend van het gelijknamige kalverbedrijf, plannen de bouw van een 14 verdiepingen hoog woonzorgcentrum (wzc) in de Kempense stad Geel. Het ambitieuze project, goed voor een investering van 25 miljoen euro, kan rekenen op politieke steun van CD&V en N-VA. De buurtbewoners daarentegen zijn niet echt gerust in de komst van het hoogste gebouw in hun stad.Dit Kempens project getuigt van enige daadkracht. De bouwaanvraag heeft betrekking op 172 woongelegenheden voor ouderen. 124 daarvan zijn individuele (zorg)flats, met daarnaast zes groepswoningen waarin tot acht mensen samen verblijven. Op het gelijkvloers van de drie gebouwen bevinden zich de diensten en publieke ruimtes. Dat gaat van een dagopvangcentrum en dienstencentrum over de brasserie tot kinderopvang.

Het geheel wordt gedragen door de vzw Astor. Die is in handen van drie ondernemers: de families Van Gorp en Vanlommel en het Antwerpse architectenbureau Osar. Dat laatste werkte al samen met de familie Vanlommel voor de bouw van een wzc in de Kempense gemeente Balen, zo goed als aanpalend aan Geel. Ook de NV Plastiche is betrokken partij. Die vennootschap herbergt de participatie van om en bij 1 procent die de familie Van Gorp aanhoudt in de groep KBC, momenteel goed voor een gewicht van 185 miljoen euro.

Het Astorproject werd bijna drie jaar geleden door Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) geselecteerd als een van de vijf proefprojecten rond innovatieve zorg die tijdelijk op overheidssteun konden rekenen. Ook Griet Smaers, Vlaams parlementslid voor CD&V en voorzitter van het OCMW in Geel, steunt het project. Ook het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis (OPZ) en met Medisch Pedagogisch Instituut (MPI) Oosterlo uit Geel liggen mee aan de basis van het opzet.

De vernieuwing van Astor zit in een aantal verschillen met een gewoon woonzorgcentrum. “De zorgflats hebben een oppervlakte van 60 tot zelfs 85 vierkante meter, terwijl dat in veel centra niet meer is dan 25 vierkante meter. De bewoners zijn vrij om al dan niet een beroep te doen op zorgdiensten. Voor sommige ouderen, die bijvoorbeeld beginnende dementie hebben, is samenleven in groep wel bevorderlijk. Daarom zijn er zes woongroepen van elk acht personen. Van dit totaal van 172 woongelegenheden hebben we een erkenning voor negentig rusthuisplaatsen. Dat label kunnen we toekennen aan de mensen die specifieke zorgen nodig hebben.” zo zegt Michiel Verhaegen van het architectenbureau Osar.

Onder aanvoering van de lokale oppositiepartij SP.a hebben een aantal buurtbewoners zich verenigd om protest aan te tekenen tegen de hoogbouw. “Wij willen een duidelijk beeld scheppen naar iedereen dat wij die zorgtoren in onze landelijke buurt echt niet zien zitten.” zegt één van de actievoerders in de lokale pers. Volgens de stad is hoogbouw echter noodzakelijk om op die manier meer bestaande groene ruimte te vrijwaren van bebouwing.