Rijkste Belgen werken mee aan de Oosterweel (dat verkiezingskoorts compenseert)

Het geeft veel voeten in de aarde gehad, maar eindelijk heeft de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) haar eerste aanbesteding opgeleverd. De werken voor de Oosterweelverbinding op Linkeroever en in Zwijndrecht werden toegewezen aan het aannemersconsortium Rinkoniën. Dat consortium bestaat uit de bedrijven Artes Roegiers en Artes Depret, in handen van Robert Hoornaert, CIT Blaton en Stadsbader, beiden in handen van de gelijknamige families. Daarbij komt nog de Nederlandse groep Mobilis. Deze eerste opdracht werd gegund voor een bedrag van 386 miljoen euro. Wegenbouwer Stadsbader gaat lopen met het grootste deel van de werken.De Oosterweelwerken komen op één jaar van de lokale verkiezingen. De meeste lokale besturen leggen in dat jaar de publieke werken stil, of werken ze af. Geen enkel bestuur dat opnieuw moet worden verkozen, confronteert zijn burgers graag met wegenwerken. Oosterweel komt wat dat betreft net op tijd.

De huidige werken omvatten onder meer het aanpassen van de E17 vanaf het op- en afrittencomplex Kruibeke en de E34 vanaf het op- en afrittencomplex Waaslandhaven Oost, beide richting Antwerpen en de R1 op Linkeroever. De werken moeten de verkeersveiligheid verhogen en de doorstroming op de snelweg verbeteren. Tegelijk wordt sluipverkeer uit de woonwijken gehaald en verbetert de ontsluiting van de omliggende buurten naar de snelweg. Na de contractsluiting met het consortium in het voorjaar van 2018, zullen de eerste voorbereidende werken zichtbaar worden op het terrein. De werken zullen bijna 5 jaar duren.

De huidige werken op Linkeroever zijn nog maar het begin. Er zijn vijf deelprojecten, goed voor een totaal budget van 3,25 miljard euro. Elk deelproject duurt vijf tot zes jaar. Het geheel moet tegen 2025-2026 afgewerkt zijn. Zowat alle grote infrastructuur bouwbedrijven dingen mee voor één van de contracten.