Het schubben dak van Docks Bruxsel

DocksWie vanuit Laken Brussel binnenrijdt, kan er niet naast kijken. Aan de Van Praetbrug krijgt het winkelcentrum Docks Bruxsel langzaam maar zeker vorm. Visuele blikvanger is het zinken dak dat de vorm aanneemt van een schubben huid. Docks moet in oktober 2016 de deuren openen. Het project wil meer zijn dan een ‘gewoon’ winkelcentrum maar kadert zich in de stadsvernieuwing van de stad Brussel en Schaarbeek. Eén van de aandeelhouders is Thomas Spitaels en zijn engineeringebedrijf TPF.“Aan de basis van het project Docks Bruxsel liggen een ambitie en een visie die een intense samenwerking met overheden impliceerden”, vertelt Lilia Poptcheva van Art & Build. Wij en de bouwheer, vastgoedontwikkelings- en investeringsonderneming Equilis, beschouwden Docks Bruxsel dan ook niet louter als een ‘gewoon’ shoppingcenter maar als een echt stadsontwikkelingsproject dat kaderde in een langetermijnvisie over de bestemming van het terrein. Alles moest nog uitgevonden worden.”

Het terrein van 4 hectare lag er vroeger verlaten bij en was als het ware afgesloten van de rest van de stad omdat het ingesloten was tussen het Kanaal en de Zenne. Nochtans gaat het om cultureel erfgoed van het Brussels Gewest. Het was het eerste industriële broeinest in de hoofdstad. Op de site stond eerst een fabriek waarin bedrukte katoenen stoffen werden geproduceerd en aan het eind van de 19de eeuw vestigde Jean-Baptiste Godin er zich met zijn fabriek van gietijzeren kachels. Deze utopische socialist is een opvallende figuur in de industriële en sociale geschiedenis. Hij boekte grote successen met zijn fabriek en ontwikkelde een origineel sociaal programma om ‘de arbeiders te laten profiteren van de rijkdom. Hij liet zijn arbeiders genieten van sociale zekerheid en richtte naast zijn fabrieken zogenaamde ‘familistères’ op, waardoor zijn arbeiders ook over een gezonde en comfortabele woning konden beschikken, een beroep konden doen op collectieve voorzieningen als wasplaats, school, feestzaal, bibliotheek…

Docks 2Dit immaterieel patrimonium heeft de initiatiefnemers ertoe aangezet om die vrijgevige visie opnieuw op te roepen en van Docks Bruxsel een nieuwe, dynamische wijk met een mix van activiteiten – commerciële, productieve en recreatieve – te maken. Zo komen er ook restaurants, een evenementenzaal met 1.500 plaatsen, een bioscoopcomplex met 8 kleinere zalen voor de liefhebbers van ‘de betere film’ en een indoorrecreatiecentrum voor Koezio: een groepsgevoelbevorderend recreatieconcept, nieuw in België, dat fysieke en mentale behendigheid vereist en een oppervlakte van 6.000 vierkante meter bestrijkt.