Socialisten verliezen greep op Nationale Bank

Matthijs Herman
Herman Matthijs

De centrum rechtse regering van Charles Michel drukt iets sterker haar stempel op de Nationale Bank. Drie socialistische topmandaten, één regent en twee censoren, worden vervangen door vertrouwelingen van N-VA en MR. Vooral de Waalse liberalen bouwen sterk aan hun netwerk nu ze de enige federale regeringspartij zijn. Tot spijt van wie het benijdt, in casu de PS van Elio Di Rupo.De krant de Tijd leidt het nieuws af uit de bijeenroeping voor de algemene vergadering van de beursgenoteerde Nationale Bank. Die vergadering moet beslissen over de vervanging van één regent, vergelijkbaar met een bestuurder, en twee censoren, controleurs van de bank.

Jean-Louis Six, bestuurder van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en voormalig medewerker van Elio Di Rupo (PS), krijgt geen nieuw mandaat als regent van de Nationale Bank. Hij wordt vervangen door Jean-François Robe, de politiek secretaris van de MR.

In het college der censoren, het auditcomité, verdwijnen twee socialisten. Luc Carsauw, schatbewaarder van de Socialistische Mutualiteiten, wordt vervangen door VUB-professor Herman Matthijs (foto), die wordt geassocieerd met de N-VA. David Szafran, advocaat en ex-medewerker van Di Rupo, maakt plaats voor Eric Mathay, een bedrijfsrevisor die deel uitmaakt van het netwerk van premier Charles Michel (MR).

“Vijf regenten worden voorgedragen door de minister van Financiën”, zegt de Nationale Bank in een reactie aan de krant. “Jean-Louis Six behoorde tot die groep. Voor de opvolging van Jean-Louis Six heeft de minister Jean-François Robe voorgedragen. Censoren worden gekozen onder vooraanstaande personen die speciaal bevoegd zijn inzake controle. Herman Matthijs en Eric Mathay beantwoorden zeker aan dat criterium.”

Het is niet de eerste keer dat opmerkelijke verschuivingen gebeuren in de bestuursorganen van de Nationale Bank. Mathias Dewatripont (PS), een vooraanstaand econoom, werd vorig jaar gedegradeerd van vicegouverneur tot directeur. Pierre Wunsch, ex-kabinetschef van Didier Reynders (MR), promoveerde van directeur tot vicegouverneur.

De regenten Gérald Frère, zoon van Albert Frère, en Rudy De Leeuw (ABVV) krijgen een nieuw mandaat. Ook censor Mia De Schamphelaere (auditeur bij het Rekenhof en ex-parlementslid CD&V) krijgt een nieuw mandaat.