SP.a breekt met Van den Bossche / Optima

Optima logoLimburgs SP.a kamerlid Peter Van Velthoven wil dat het parlement nagaat wat er mis is gelopen met de Gentse Optima Bank. Dat daarbij een gewezen minister van zijn partij, Luc Van den Bossche, in opspraak komt moeten we er dan maar bij nemen, zo zegt hij. Van Velthoven volgt daarbij de lijn van John Crombez: de SP.a moet back to basic, weg van het verleden. Ondertussen blijkt dat Optima Bank zowat alle afspraken met de Nationale Bank aan zijn laars heeft gelapt, ten voordele van Jeroen Piqueur en enkele topkaderleden.De krant De Tijd kon het evaluatierapport op de kop tikken dat op 13 mei werd overgmaakt aan de Nationale Bank. Het rapport was voor de Nationale Bank (NBB) de aanleiding om de ontmantelingsprocedure op te starten voor Optima Bank en om een speciale commissaris bij de bank te plaatsen.

“Optima Bank heeft beslissingen van de Nationale Bank doelbewust omzeild. Ze heeft eisen die de toezichthouder had gesteld, geschonden. En er zijn fictieve betalingen gebeurd. Optima Bank heeft er een gewoonte van gemaakt de Nationale Bank voor voldongen feiten te plaatsen en haar eisen te negeren.” Het rapport is ronduit negatief voor de relaties tussen Optima en de toezichthouder.

Zo werd in tegenspraak met de richtlijnen van de Nationale Bank een interimdividend uitgekeerd van 4 miljoen euro. De NBB had geëist dat alle winst werd gebruikt om het eigen vermogen te versterken. De Nationale Bank wijst in haar rapport herhaaldelijk op constructies die zijn opgezet om via consultancyvergoedingen geld uit de bank weg te sluizen. Ze heeft het onder meer over een ‘enorme, niet-conforme’ vergoeding die naar Piqueur ging via zijn managementvennootschap Imaco. Ook Jo Viaene, een directielid van Optima Bank, liet zich extra vergoeden voor consultancy-adviezen, onder meer voor zijn taak als woordvoerder van Optima Bank. De Nationale Bank stelt dat het gaat om fictieve consultancyovereenkomsten, waar geen echte prestaties tegenover stonden. Na opmerkingen van de Nationale Bank werden de consultancyovereenkomst zogezegd stopgezet, maar in de praktijk liepen ze gewoon door.

Optima claimt dat er een strikte scheiding was tussen de bank en de vastgoedactiviteiten, ondergebracht in de vennootschap Optima Global Estate (OGE). In de praktijk werden de belangen van de bank en de vastgoedvennootschap voortdurend vermengd, stelt de Nationale Bank vast. Zo blijkt dat het eigen vermogen van Optima Bank bezwaard was door leningen aan Optima Group en aan OGE.

De Nationale Bank legde Optima eind 2014 een verbod op om nog nieuwe kredieten te verstrekken aan en gelden aan te trekken van niet-professionele partijen. Toch ging Optima Bank volgens de Tijd door met het ronselen van geld bij gemeenten, OCMW’s, scholengroepen en ziekenhuizen. Op 16 april nog ondertekende het Gentse universitaire ziekenhuis een overeenkomst om 10 miljoen euro op een rekening bij Optima Bank te plaatsen. Dat ging uiteindelijk niet door, omdat de Nationale Bank dat ontdekte en er een stokje voor stak.

De voorzitster van de raad van bestuur van het Universitair Ziekenhuis Gent is de Gentse universiteitsrector Anne De Paepe. Ze is een zus van Jan De Paepe, de juridische rechterhand van Jeroen Piqueur en lid van het directiecomité van Optima Bank, aldus de Tijd.