Spuitbussenoorlog implodeert voor 62 miljoen euro

Resilux_2Resilux, de beursgenoteerde producent van PET-flessen in handen van de familie De Cuyper, en ATG hebben een finaal akkoord bereikt met betrekking tot de overdracht van de 50% deelneming van Resilux in de joint venture Airolux. Voor deze aandelenoverdracht ontvangt Resilux van ATG uiterlijk op 13 mei 2016 een som van 25 miljoen euro. Dat laat Resilux weten in een persbericht. Meteen lijkt daarmee een einde te komen aan de spuitbussenoorlog tussen de twee bedrijven.Voor Resilux is de inzet hoog. ATG verbindt zich er immers toe het totale bedrag van 37 miljoen euro dat Resilux de afgelopen jaren ter beschikking heeft gesteld aan de joint venture in de vorm van aandeelhoudersleningen, eveneens op korte termijn en uiterlijk 31 augustus 2016 volledig terug te betalen. Hopelijk kan ATG deze zware financiële belofte nakomen. Zoals bekend willen de Nederlanders het Amerikaanse fonds Apollo aan boord halen nadat Resilux is vertrokken. De Amerikanen zouden bereid zijn 100 miljoen euro aan te brengen. Het grootste deel daarvan zou dus naar Resilux gaan.

Airolux ontwikkelde een nieuwe technologie voor de productie van spuitbussen zonder gebruik te maken van drijfgas. De vraag was wie ultiem deze technologie kon aanwenden. De Nederlanders dreigden met zware juridische procedures rond de patenten. Resilux kiest dus nu eieren voor haar geld.

Meteen is er ook een einde gekomen aan de samenwerking Resilux en ATG. De regeling voorziet volgens Resilux wel dat het bedrijf verder zogenaamde preforms kan blijven leveren aan ATG. Resilux zegt tevreden te zijn met deze uitkomst en is er van overtuigd dat dit akkoord noodzakelijk was. Door deze regeling kan Resilux zich voortaan geheel en zelfstandig focussen op de uitbouw van haar kernactiviteiten. De bijkomende middelen zullen opnieuw geïnvesteerd worden in nieuwe projecten die de verdere groei van Resilux zullen ondersteunen, aldus nog het persbericht.