Standard de Liège keert 10 miljoen kapitaal uit

De NV Standard de Liège vermindert haar kapitaal met 10 miljoen euro van 12 miljoen tot 1,98 miljoen euro. Die vermindering gebeurt door terugbetaling aan de aandeelhouders. Die laatste groep beperkt zicht tot één persoon, Bruno Venanzi, de ondernemer die voetbalclub Standard Luik deze zomer overnam van die andere ondernemer Roland Duchâtelet. Hoeveel Venanzi aan Duchâtelet betaalde voor de club is niet bekend en vormt onderdeel van een geheimhoudingsclausule die over drie jaar loopt. Betrouwbare bronnen in de sport hebben het over een bedrag tussen 13 en 16 miljoen euro. Bij Standard de Liège kon niet onmiddellijk enige commentaar worden gekregen omtrent de bedoeling van de kapitaalvermindering.Bruno Venanzi is gekend als één van de twee oprichters van het energiebedrijf Lampiris. In 2012 verkocht hijzelf en zijn collega oprichter Bruno Vanderschueren een pakket Lampiris-aandelen van in totaal 34 procent aan de overheidsinvesteerders GIMV en SRIW. Zelf behouden de twee oprichters elk 33 procent van het Luikse energiebedrijf. De twee nieuwe aandeelhouders brachten meteen 40 miljoen euro verse middelen aan voor Lampiris. Hoeveel Venanzi en Vanderschueren ontvingen voor hun aandelen is niet bekend. Wel zei Venanzi bij de overname van Standard dat hij die middelen herbelegd heeft onder meer in vastgoed en dat hij de overname mee financiert onder meer op basis van die gerealiseerde meerwaarden. Lampiris zelf staat wel voor een omzet van 1 miljard euro maar heeft het niet voor de wind op een zeer concurrentiële energiemarkt. De laatste gepubliceerde geconsolideerde balans, over 2013, toont een netto verlies van 6,9 miljoen euro mee als gevolg van opstartverliezen van de Franse dochter. In 2012 was er wel een nettowinst van 7 miljoen euro. Het eigen vermogen van Lampiris bedraagt 50 miljoen euro.

Nog bij de overname van Standard zei Venanzi dat hij de club niet had overgenomen om geld te verdienen maar ook niet om er geld aan te verliezen. De kapitaaluitkering moet alvast helpen om de overnameprijs te verteren. Die uitkering is gespreid over 5 jaar en gebeurt in 10 zesmaandelijkse schijven. Nog bij de overname zei Venanzi dat hij op een termijn van 3 tot 5 jaar het kapitaal van Standard wil openstellen voor de supporters van de club.