Surinaams gerecht viseert investeringsbankier Hans Buysse in corruptiedossier

De Centrale Bank van Suriname (Foto: Flickr)

In maart 2019 werd Robert-Gray van Trikt tot gouverneur benoemd van de Surinaamse centrale bank. Tussen mei en september 2019 sloot van Trikt vijf contracten met Clairfield Belgium, een financieel adviesbureau van Hans Buysse, voor in totaal bijna 4 miljoen euro. Clairfield sloot op zijn beurt een contract met Orion ter waarde van 0,6 miljoen euro. Orion is een accountantbureau in Suriname opgericht door van Trikt. Officieel moest Buysse advies verlenen bij de oprichting van een staatsholding maar volgens het gerecht in Suriname kaderde zijn tussenkomst in een corruptiestructuur opgezet door van Trikt. Die laatste zit ondertussen in de gevangenis in zijn thuisland. Suriname schakelde Interpol in op Buysse op te sporen. Buysse zelf, ook docent aan de Vlerick Business School, pleit onschuldig.

Buysse en van Trikt leerden elkaar kennen in 2013. Buysse is niet alleen voorzitter van de vakvereniging van financiële analisten van België en parttime docent aan de Vlerick Business School, sinds 2013 bezocht hij ook regelmatig Suriname, onder meer voor financiële congressen. In 2019, net nadat van Trikt was benoemd tot gouverneur, kreeg Buysse de opdracht om Suriname te helpen een nationale investeringsmaatschappij op te richten waarin de Surinaamse regering haar activa wilde onderbrengen. Buysse werd ook gevraagd de waarde van die activa in kaart te brengen.Op 18 januari 2020, nog geen jaar na zijn benoeming, stapte Van Trikt alweer op als bankpresident. Twee weken later opende het Surinaamse gerecht een onderzoek naar Van Trikt en naar Gillmore Hoefdraad, die toen minister van Financiën was. De twee zouden samen met enkele medeverdachten verschillende constructies hebben opgezet, waarbij tientallen miljoenen euro’s zouden zijn verduisterd uit de Surinaamse schatkist. Een van die medeverdachten die het Surinaamse gerecht in het vizier heeft, is Hans Buysse. Dat meldde Apache eind vorige week en blijkt ook uit het gerechtelijke dossier, dat in het bezit is van de krant De Standaard.

Volgens de Surinaamse speurders zijn de vijf contracten tussen Clairfield Belgium en de centrale bank van Suriname zogenaamde ‘wurgcontracten’. Zo was de centrale bank van Suriname steeds verplicht Buysse volledig uit te betalen, zelfs al zou hij zijn deel van de afspraak niet nakomen via een zogenoemde non-refundable cash fee. In 2019 ontving Clairfield Belgium op die manier ruim 2,5 miljoen euro uit Suriname, in verschillende schijven. Welke tegenprestaties Buysse leverde voor die betalingen, is volgens de speurders een vraagteken. Buysse schakelde op zijn beurt het bureau Orion in maar ook die geleverde diensten zijn onduidelijk stellen de speurders. Orion, opgericht door van Trikt, ontving zo 625.000 euro van Clairfield.

Buysse bevestigt aan De Standaard dat hij op vraag van Suriname afgelopen zomer werd gehoord door het Belgische parket. Volgens de investeringsbankier werd hij echter gehoord als getuige, en niet als verdachte. Maar in het strafdossier wordt hij wel degelijk mededader genoemd, aldus de krant.

‘Ik werk graag mee aan dit onderzoek en ben ervan overtuigd dat het de kwaliteit van onze werkzaamheden en de correctheid van onze facturatie zal bevestigen. De opdrachten van Suriname aan Clairfield Belgium zijn geregeld volgens de principes van goed bestuur’, zegt Buysse in een geschreven verklaring. ‘2,5 miljoen euro is inderdaad een aanzienlijk bedrag, maar is marktconform. Nadat we verschillende deelopdrachten wel degelijk hadden opgeleverd, vernam Clairfield via de Surinaamse media dat er een strafonderzoek werd ingesteld naar Van Trikt en Hoefdraad. Het onderzoek gaat over aanzienlijke geldtransfers die volledig buiten de opdracht van Clairfield liggen. Onze werkzaamheden voor de centrale bank van Suriname worden in het kader van dat breed onderzoek mee tegen het licht gehouden, ook al hadden we niks te maken met die geldtransfers. Sinds de start van het onderzoek hebben we de centrale bank van Suriname meermaals om informatie gevraagd, zonder gevolg. Zo konden we onze opdrachten niet verder uitvoeren.’

De nieuwe Surinaamse regering, die in juli aan de macht kwam, maakte er een prioriteit speerpunt van om alle corruptiezaken die onder ex-president Desi Bouterse (2010-2020) plaatsvonden, te laten vervolgen. Bouterse liet Suriname geplunderd achter. Het land is failliet en onderhandelt momenteel met het IMF voor noodhulp.