Tommelein pakt (24) Hummer bezitters aan

In Vlaanderen zijn er 102 eigenaars van een Hummer, een Amerikaanse SUV. 24 van hen betalen geen verkeersbelasting of kilometerheffing. Dat komt omdat ze hun Hummer administratief omvormden van vrachtwagen in lichte vracht. Door een administratieve samenloop van omstandigheden vallen ze daarmee buiten het systeem van de verkeersbelasting. Vanaf oktober wil de bevoegde Vlaamse minister Bart Tommelein (Open VLD) daar een einde aan maken. Alle Hummer bezitters kregen daarover een brief in de bus.In de brief zegt de Vlaamse Belastingdienst dat er vanaf 1 oktober gerichte controles komen. Afhankelijk van zijn gewicht krijgt een voertuig van de federale Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) een label als een personenwagen, lichte vracht of vrachtwagen. Een Hummer heeft in principe een maximaal toegelaten totaalgewicht van meer dan 3,5 ton, en wordt sinds de invoering van de kilometerheffing in april 2016 dus belast per gereden kilometer. Van de 102 eigenaars van Hummers in Vlaanderen die kilometerheffing betalen, lieten er echter 24 hun wagen ‘detarreren’. Dat betekent dat de eigenaar verklaart dat het voertuig nooit als vrachtwagen zal gebruikt worden, en dus in beladen toestand nooit meer dan 3,5 ton zal wegen. Op die manier heb je geen rijbewijs C nodig én hoef je geen kilometerheffing te betalen.

Een ‘gedetarreerd’ voertuig wordt fiscaal gekwalificeerd als een personenwagen of een lichte vrachtwagen (indien het voertuig is omgebouwd tot lichte vracht en opnieuw gekeurd werd). Logischerwijze moet je dan ook de verkeersbelastingen betalen die bij die categorie horen. Vandaag gebeurt dat echter niet automatisch omdat het voertuig bij de DIV niet als personenwagen of lichte vrachtwagen is ingeschreven. Daardoor betalen de 24 eigenaars die hun Hummer lieten detarreren vandaag noch kilometerheffing, noch jaarlijkse verkeersbelasting. “Het is ontoelaatbaar dat vervuilende wagens als Hummers niet bijdragen, aldus Tommelein. Ofwel is een Hummer een vrachtwagen en betaalt men kilometerheffing. Ofwel is het geen vrachtwagen en dan betaalt men verkeersbelasting. Iedereen gelijk voor de wet.”

General Motors produceerde de Hummer tot 2010. Nu wordt het voertuig nog geproduceerd door Humvee. China en India zijn belangrijke afzetmarkten. In de VS worden nog militaire modellen geproduceerd.