Uplace: Bart Verhaeghe ploetert voort

Uplace frontaalOp voorstel van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V), keurde de Vlaamse regering vandaag het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, afgekort als GRUP, van de reconversiezone Vilvoorde-Machelen definitief goed. Het project Uplace van projectontwikkelaar Bart Verhaeghe komt daarmee opnieuw een stap dichterbij. Volgens Schauvliege krijgt ‘een verloederd gebied nu kansen op herontwikkeling en jobcreatie’. De oppositie schreeuwt moord en brand.De Raad van State zette recent nog zware vraagtekens bij de mobiliteitsvoorwaarden van het uitvoeringsplan, waar winkelcomplex Uplace onderdeel van is. De Vlaamse regering zegt nu rekening te hebben gehouden met het advies. Om tegemoet te komen aan de kritiek en om meer rechtszekerheid te creëren, stuurt de regering wel de opgelegde mobiliteitsvoorwaarden bij. Zij zullen uitsluitend worden gekoppeld aan de zogenaamde ‘verkeersgenererende activiteiten’ waaronder de detailhandel, recreatie, kantoren en het ziekenhuis. Het GRUP treedt in werking 14 dagen na publicatie in het Staatsblad. Voor het Uplace-project uit de startblokken kan, moet het nog wachten op een milieu- en een bouwvergunning.

De oppositie in het Vlaams parlement hekelt de beslissing over de hele lijn. Mochten alle bedrijven behandeld worden zoals Uplace, Voka en Unizo zouden overbodig zijn, zo tweet Groen parlementslid Hermes Sanctorum. ‘Uplace is een slecht project dat rampzalig is voor de mobiliteit rond Brussel en dat jobs vernietigt in de handelscentra van onze steden’, zegt Joris Vandenbroucke, fractieleider voor SP.A in het Vlaams Parlement dan weer. ‘Iedereen is het erover eens dat Uplace zal zorgen voor meer files, meer luchtvervuiling en minder jobs. En toch doet de regering koppig voort.’

Uplace is in een nek-aan-nek race gewikkeld met het Neo-project dat op de Heyzel een gelijkaardig project wil ontwikkelen. Experts gaan er van uit dat er slechts plaats is voor één zo’n project. Wie eerst start, zou meest kan maken om te overleven.