Uplace kleurt dieprood

De vennootschap Uplace, in handen van projectontwikkelaar Bart Verhaeghe, incasseert over 2016 een verlies van 9,7 miljoen euro. In 2015 was dat verlies nog 3,5 miljoen euro. Het overgedragen verlies van Uplace stijgt van 25 naar 35 miljoen euro. De vennootschap kijkt aan tegen een negatief eigen vermogen van 17 miljoen euro en is dus eigenlijk virtueel failliet. In haar commentaar zegt Uplace dat de continuïteit wordt gewaarborgd in het kader van de realisatie van het project Uplace in Machelen.Wanneer het project Uplace er ooit komt, zit het bedrijf fiscaal alvast goed. Er zal immers een serieus overgedragen verlies kunnen worden gecompenseerd met gerealiseerde winsten. Die staan nu al op 35 miljoen euro. Mocht het project in Machelen er niet komen, wat niet onwaarschijnlijk is, dan kan het verlies van de vennootschap ook worden aangewend in de al dan niet gerechtelijke procedures voor schadevergoedingen. Belangrijkste wijziging op de balans van de vennootschap is dat de schuld bij de banken met 10 miljoen stijgt tot 15 miljoen euro. Uplace is een volle dochter van de holding UMP.