Van Overtveldt snelt Rijkste Belg ter hulp

Johan Van Overtveldt, federaal Minister van Financiën
Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA)

N-VA minister van Financiën, Johan Van Overtveldt heeft een ontwerp klaar waardoor dividenden die in België worden uitgekeerd aan buitenlandse grote aandeelhouders niet langer belast zullen worden. Het initatief van de minister kadert in de overnameplannen van SAB Miller door AB Inbev. Het Zuid-Afrikaanse SAB Miller wordt gecontroleerd door Amerikaanse aandeelhouders. De hoofdzetel van SAB Miller is in Londen. Dividenden die vanuit Londen naar de VS vertrekken zijn onbelast. Dividenden die vanuit Leuven naar de VS vertrekken daarentegen zijn belast tegen 15 of 25 procent. Probleem.Geruchten over een verhuis van het hoofdkwartier van AB Inbev naar Londen staken onmiddellijk de kop op nadat de overname ambities van de biermultinational waren bevestigd. “Hoewel een eventuele verhuizing van AB InBev slechts tot de geruchtenmolen behoort, stelt deze maatregel onze concurrentiepositie tegenover andere landen scherp”, zo zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt in De Standaard. “Dat is waar deze regering voor staat in deze uitdagende economische tijden: groot en klein, nieuwe en gevestigde waarden ondersteunen om jobs en groei te creëren.”

De grootste aandeelhouders van SAB Miller, waaronder sigarettenproducent Altria, zijn bereid om hun SAB Miller aandelen te ruilen voor AB InBev-aandelen. Maar ze willen dan wel dat de hoofdzetel in Londen gevestigd wordt. De regering van Louis Michel probeert nu te anticiperen op de verhuisplannen van de grote aandeelhouders van SAB Miller door een regeling uit te werken waardoor ook ons land amper roerende voorheffing inhoudt op dividenden die naar het buitenland vloeien. Ze maakt daarbij gedeeltelijk gebruik van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. In een arrest verbiedt het Hof dat België 25 of 15 procent roerende voorheffing zou inhouden op dividenden uitbetaald aan een andere Europese vennootschap die in de Belgische vennootschap voor meer dan 2,5 miljoen euro aan aandelen heeft. Want een Belgische vennootschap die voor meer dan 2,5 miljoen euro aandelen heeft in een andere Belgische vennootschap, moet die 25 procent roerende voorheffing ook niet betalen. Dat is discriminerend en dus een schending van het vrij verkeer, besloot het Europees Hof van Justitie. De regering werkt die discriminatie nu weg.

Maar Van Overtveldt gaat nog verder. “We gaan de verlaagde roerende voorheffing ook toepassen voor niet-Europese vennootschappen waarmee ons land een belastingverdrag heeft met uitwisseling van inlichtingen.”, zegt de minister in de krant. Dat betekent dat op dividenden betaald aan Britse of Amerikaanse vennootschappen die voor meer dan 2,5 miljoen euro in de nieuwe brouwerijreus aanhouden, slechts 1,69 procent roerende voorheffing zal gelden. Het ontwerp gaat binnen een tot twee weken naar de ministerraad.