VASTGOED – Brussel en Vlaanderen ontwikkelen nieuwe stadswijk op oude Navo-site

Wie van de luchthaven in Zaventem naar Brussel rijdt, ziet rechts het nieuwe groots opgezette Navo-hoofdkwartier. Maar daartegenover ligt de oude Navo-site. Op 10 hectare daarvan komt er een nieuw hoofdkwartier van het Belgisch leger, een investering van 150 miljoen euro. 90 hectare echter wordt herontwikkeld tot een nieuwe stadswijk voor 3.000 inwoners. En dat gebeurt in primeur voor het eerst door Brussel en Vlaanderen samen. Op het Brussels grondgebied komt er een Europese school, de vijfde al in de hoofdstad, en een bedrijventerrein. Vlaanderen plant onder meer de aanleg van 20 hectare bos. Het project wordt nu aangevangen maar de oplevering er van zal nog ettelijke jaren duren.De oude Navo-site ligt langs de Leopold-III laan op het grondgebied van Brussel Stad en Evere enerzijds en het Vlaamse Zaventem anderzijds. Omdat Defensie slechts 10 hectare overneemt, ontstaat de opportuniteit om een nieuwe gemengde wijk, een metropolitaan landschapspark en een ecologische corridor met een bos van minstens 20 hectare te ontwikkelen. Er zijn al diverse voorbereidende studies en onderzoeken uitgevoerd. Brussel en Vlaanderen werken nu samen aan de ontwikkeling van een Richtplan van Aanleg (RPA), een GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) en een MER (milieueffectenrapport). De twee gewesten zijn daarom op zoek naar een multidisciplinair en tweetalig team (architect-stedenbouwkundige, landschapsarchitect, deskundige ecologie, mobiliteitsdeskundige, MER-deskundige), dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het planologische kader. Tegen 2022 moeten de plannen klaar zijn. Dan moet nog begonnen worden met de werken.