VASTGOED – Brussel wil Maximiliaanpark nieuw leven inblazen

De grootste herontwikkeling van een openbare ruimte sinds de trieste verbrusseling van de jaren ’60”. Deze ambitieuze woorden zijn terug te vinden in de oproep van de dienst Leefmilieu Brussel waarin kandidaten worden opgeroepen om een herontwikkelinsplan uit te werken voor een grote site in het noorden van de hoofdstad. Die site beslaat 10 hectare. Centraal staat het Maximiliaanpark, berucht om zijn vluchtelingenproblematiek. Het delicate dossier kreeg dan ook de schuilnaam “Max on Senne” mee. Die naam slaat onder meer op het feit dat het plan de ambitie bevat om de Zenne over een traject van 700 meter terug bovengronds zichtbaar te maken.Het plan, ontwikkelt onder de koepel van de bevoegde Brusselse minister Pascal Smet (SP.a), staat vandaag in L’Echo. De Brusselse meesterarchitect Kristiaan Borret zal de uitvoering er van begeleiden. De site loopt van het Sainctelette plein aan de kleine ring over het Maximiliaan Park, langs de sociale woningbouw Foyer Laekenois tot aan, het kruispunt Becco. Het biedt een lange groene stadsstrook van ongeveer 10 hectare, die opnieuw moet worden getekend, rekening houdend met de knooppunten van verkeerscirculatie. Leefmilieu Brussel zal de leiding hebben maar ook de stad Brussel volgt het project op. Het voorziet in investeringen ten belope van 15 miljoen euro. De site omvat naast het park en de openbare ruimte ook een educatieve boerderij.