Verjaring bevrijdt familie Cordeel van oud proces inzake sociale fraude

Dirk Cordeel zette in 2007 een stap terug, hier te zien op een archief beeld van 2004. (Foto: Belga Image)

In 2007 lanceerde het gerecht een grootschalig onderzoek tegen de bouwfirma Cordeel uit Temse. Het familiaal bedrijf onder leiding van Filip Cordeel werd er van verdacht op grote schaal sociale fraude te plegen. Het nieuws had op dat moment een grote impact. Na verschillende huiszoekingen werd CEO Filip Cordeel 21 dagen in voorhechtenis in de gevangenis gehouden. Zijn oom Dirk Cordeel deed een stap opzij als voorzitter van de toenmalige Confederatie Bouw, het huidige Embuild. Het bedrijf werd verdacht van zwartwerk, witwassen en verduistering, maar er kwam geen proces. Nu, zeventien jaar na de inval van het gerecht bij aannemer Cordeel, is het hele dossier verjaard.

Cordeel is zowat de grootste bouwonderneming van het land, goed voor een omzet van net geen miljard euro, actief in zes Europese landen met 1.800 werknemers. In Temse bouwde de groep een nieuw prestigieus hoofdgebouw, dwars geleden over de Schelde. Na vijf jaar gerechtelijk onderzoek moest Cordeel in 2012 voor de raadkamer verschijnen. Nu, nog eens twaalf jaar later, oordeelt de raadkamer van Dendermonde dat alle vijftien aanklachten uit het dossier verjaard zijn. Als het federaal parket niet in beroep gaat, gaan de bijna 30 beklaagden vrijuit. Het parket stelde nochtans dat er ‘een systeem-Cordeel’ bestond. Onder de nu 53-jarige Filip Cordeel handelde de bouwfirma volgens de speurders als een criminele organisatie, inclusief het gebruik van schuilnamen zoals ‘de grote’, ‘de kleine’ of ‘de paus’, zodat namen verborgen bleven voor wie lager in rang stond. Centraal stond het gegeven dat onderaannemers zouden werken tegen een bijzonder laag tarief van 27,27 euro per uur. Het saldo kregen arbeiders in het zwart uitbetaald. Ook zou er fraude gepleegd zijn met ziekte- en werkloosheidsuitkeringen. De onderaannemingen gingen telkens failliet, zodat de RSZ tevergeefs kwam aankloppen voor de achterstallige bijdragen.Cordeel heeft de beschuldigingen altijd betwist. De verjaringstermijn voor de sociale misdrijven ligt op vijf jaar, te verlengen bij nieuwe onderzoeksdaden tot maximaal 10 jaar. Bij de eindvordering in 2019 moest het parket zelf vaststellen dat bepaalde tenlasteleggingen op dat moment al verjaard waren.