Vermeend bouwmisdrijf kan Yanina Wickmayer zuur opbreken

Er hangt tennisster Yanina Wickmayer en haar vader Marc een mogelijke boete boven het hoofd van 900.000 euro met daar bovenop een gevangenisstraf voor beiden. Dat is althans wat de procureur eist in een geding tegen hun vennootschap De Biesthoeve wegens vermeende bouwovertredingen. De advocaat van de familie Wickmayer ontkent alle feiten en vordert de onontvankelijkheid. De strafrechter in Leuven doet op 10 april uitspraak.De Biesthoeve, gelegen in een natuurgebied in Diest, werd in 2002 eigendom van vader Wickmayer. Het vastgoed werd ondergebracht in een gelijknamige vennootschap waarvan Yanina bestuurder werd. Er werden werken aan de hoeve uitgevoerd, maar in 2013 werd na tussenkomst van politie en deurwaarder een stakingsbevel betekend. Daarop wilde de vennootschap een regularisering, maar die kwam er niet na een negatief advies van het college van burgemeester en schepenen van Diest, het Agentschap Natuur en Bos en de dienst Stedenbouw. In de nu hangende zaak wil de dienst Stedenbouw dat de beklaagden binnen het jaar de vermeende uitbreidingen afbreken en de uitgevoerde kasseiverhardingen deels ongedaan maken.

Volgens de advocaat van Yanina Wickmayer zitten er ook procedurefouten in het strafdossier en moet de zaak onontvankelijk worden verklaard. Willigt de rechter die vraag in, dan zal zij zich niet uitspreken over de grond van de strafklacht. “Het stakingsbevel is betekend aan de vader die op het domein rondliep”, aldus de verdediging. “Vader Wickmayer was op dat moment aandeelhouder noch bestuurder van de vennootschap. Dat was Yanina, maar zij kreeg nooit een aangetekende brief op haar verblijfplaats in Hasselt. Zij was niet op de hoogte en werd niet gehoord. Bijgevolg is er sprake van de schending van de hoorplicht.”

Eind januari nam Yanina Wickmayer ontslag als bestuurder van de vennootschap en kwam haar vader in haar plaats. Eind 2015 keek de vennootschap aan tegen een negatief eigen vermogen maar vader Wickmayer is de enige schuldeiser van het bedrijf.