Werken Frits Van Den Berghe na 78 jaar terug bij rechtmatige eigenaar

In Gent zijn de dochters van wijlen Emile Henri David terug rechtmatig eigenaar geworden van twee schilderijen van de Latemse expressionist Frits Van Den Berghe. Hun vader had de schilderijen in 1939, het jaar waarin Van Den Berghe overleed, uitgeleend voor een retrospectieve tentoonstelling in Antwerpen. In 1940, met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, verdween David uit België. De schilderijen werden nooit meer opgehaald. Nu zijn ze dus terecht.Het gaat om de werken ‘Naakt met sleep’ en ‘Zittende naakten’. Na de tentoonstelling in Antwerpen zijn de twee schilderijen in Gent beland bij het Museum voor Schone Kunsten. Daar werden ze 78 jaar bewaard. Het Gentse museum heeft nooit hun eigendom geclaimd maar heeft de werken steeds gecatalogeerd als in bruikleen. Verschillende pogingen om David terug te vinden, liepen op niets uit.

Na vragen over de schilderijen in de Gentse gemeenteraad werd het dossier toegevoegd aan de ‘Cel recuperatie geroofde goederen tijdens de Tweede Wereldoorlog in België’, die door minister Kris Peeters was opgericht in Brussel. De werken waren wel nooit geroofd door de Duitsers, maar omdat de eigenaar een Jood was, werd het dossier toch aan de Cel toegevoegd. Emile David zelf is overleden in 1957, maar blijkt uit zijn tweede huwelijk twee dochters te hebben. Die wonen beide in het buitenland. Via een notariële akte zijn ze dus nu terug eigenaar van beide schilderijen.