Wim Delvoye wil weg uit België

Wim Delvoye
Wim Delvoye (midden) omringd door zijn advocaten

Kunstenaar Wim Delvoye heeft het ver gehad met dit land. Hij wil verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Aanleiding voor zijn vertrek is zijn veroordeling voor het bedreigen van Vlaamse ambtenaren. In een geschil over zijn kasteel in Melle zou hij een politieagente vergeleken hebben met een treinbegeleider van een jodentransport naar de vernietigingskampen, twee ambtenaren zou hij met de dood hebben bedreigd, uitspraken die hij zelf ontkent. Wim Delvoye bouwde met zijn kunst een vermogen op van 5,1 miljoen euro.Delvoye kocht het kasteel in Melle in 2008. Hij had er grootse plannen mee. De grachten rond het slot zou hij opruimen en opnieuw bevaarbaar maken. In de tuin van het kasteel zouden bronzen beelden en sculpturen van de kunstenaar worden geplaatst. Maar dat was buiten de waard gerekend, in casu de Vlaamse overheid. Die stelde dat Delvoye geenszins over de noodzakelijke vergunningen beschikte om dat alles te realiseren.

“Jullie zullen geen enkele nachtrust meer kennen, want ik stuur mijn soldaten op u af.”

Twee inspecteurs van de Vlaamse overheid kwamen in 2011 een vaststelling doen dat Delvoye verboden werken was aan het uitvoeren. En dat liep slecht af. Delvoye dreigde er mee hun gezin te vermoorden en hun huizen in brand te steken. “Jullie zullen geen enkele nachtrust meer kennen, want ik stuur mijn soldaten op u af.” Ook een agente deelde in de brokken. Zij werd verweten dat zij “Joden op de trein zou steken met het oog op vernietiging als haar dat gevraagd werd”.

Delvoye werd voor zijn verklaringen voor de rechtbank gedaagd maar liet in eerste instantie verstek gaan. Dat leverde hem een veroordeling op van 6 maand met uitstel en 2.750 euro boete. Waarop hij besloot alsnog een nieuw proces te vragen. Het is in deze procedure dat de verstekveroordeling werd bevestigd. “Het recht op vrijheid van meningsuiting, is niet absoluut. Zijn frustratie vergoelijkt de bedreigingen in geen geval”, aldus de rechtbank, die er nog aan toevoegde “En mocht het niet zo lang geleden zijn, was de straf beter effectief geweest”.

“Het recht op vrijheid van meningsuiting, is niet absoluut. Zijn frustratie vergoelijkt de bedreigingen in geen geval”

Delvoye ontkent dat hij de bewuste uitspraken heeft gedaan. Ze zouden een samenraapsel zijn van onder meer verklaringen in de kranten. Maar daar volgde de rechtbank dus niet in. Een ontgoochelde Delvoye stelt dat hij het kasteel in Melle beter nooit had gekocht. “Ze proberen mij te vernietigen, omdat ik al zeven jaar lang tegenwerk”, zo wordt hij geciteerd in de pers. “Op het platteland zijn de agenten corrupt. In feite is Melle echt een lelijke gemeente. En nu willen ze daar ook nog eens windmolens zetten. Onbegrijpelijk. In andere landen zou dit niet gebeuren.”

Hij verwijst daarbij naar Iran waar hij aan een project afwerkte. “Daar verwelkomen ze mij met open armen als ik iets wil restaureren, hier word ik voor de rechtbank gedaagd.” In België blijven, ziet hij dan ook niet zitten. Delvoye heeft naar eigen zeggen een trauma opgelopen door de hele affaire. “Investeren in België doe ik zeker niet meer. In feite had ik dit kasteel nooit mogen kopen.” Delvoye wil graag naar Engeland verhuizen. “Maar pas als je vijf jaar lang geen veroordeling hebt opgelopen, mag je naar een ander land. Verhuizen mag ik dus niet. Ik ga zeker in beroep. Ook voor mij wordt dat een Brexit.”

Delvoye beheert zijn kunst als een KMO-bedrijfsleider

Bij zijn monumentale werken heeft Delvoye altijd beroep gedaan op architecten en technische adviseurs. De zakelijke kant van zijn werk heeft hij altijd opgenomen als een bedrijfsleider. Hij bouwde dan ook een eigen vennootschapsstructuur uit. Dat laat toe te analyseren dat hij over een opgebouwd eigen vermogen beschikt in België van 5,15 miljoen euro. Zijn spaarpotje heeft hij ondergebracht in de vzw K104, goed voor 2 miljoen euro. Die vzw is destijds opgericht als onderdeel van zijn project rond de Art Farm in China. Daarnaast heeft hij nog om en bij 2 miljoen kunstwerken in voorraad.