Xavier Van Honsebrouck heeft een job voor prins Laurent

Prins Laurent mag bierambassadeur worden bij de West-Vlaamse brouwerij Van Honsebrouck. Die brouwt onder meer Kasteelbier. Noblesse oblige. “Het is geen grap, zegt Xavier Van Honsebrouck, de prins kan morgen beginnen. Wij betalen hem 315.000 euro per jaar.” Dat is 1.000 euro meer dan zijn dotatie. Zonder sanctie. “Schaf die dotatie af en laat hem werken, zegt de brouwer, het zal hem deugd doen.”“Brewed in the kingdom Belgium” staat er op de etiketten van Van Honsebrouck. Volgens de ondernemer is prins Laurent een aimabel man en de geschikte persoon om het bier op de wereldkaart te zetten. “Het is geen stunt maar een echt aanbod.” zegt Van Honsebrouck in Het Laatste Nieuws.

Het nieuws komt op de dag “the kingdom Belgium” de dotatie van de prins voor 2018 met 15 % vermindert. Prins Laurent had een feest voor de 90ste verjaardag van het Chinese Bevrijdingsleger bijgewoond, zonder daarvoor toestemming te vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken. Dat moet hij nochtans doen volgens de wet op de dotaties van 2013. Eigenlijk komt het voorstel van Van Honsebrouck te laat. De Chinezen zijn bekend als grote bierdrinkers. Een gemiste opportuniteit dus.

Alles bij elkaar heeft Laurent één van de richtlijnen uit de wet op de dotaties van 2013 niet gerespecteerd, zo was de conclusie. Waarop premier Michel bekend maakte dat de dotatie van Laurent voor 2018 met 15 % wordt ingeperkt. Volgens de advocaat van de prins is dat een schending van de mensenrechten. Die 15 % is het loon van de prins, aldus de rechtsman, de rest van de dotatie zijn werkingskosten. Je neemt niet iemands loon volledig af voor één fout. Dan kent die man duidelijk het arbeidsrecht niet. Maar ook dat argument wordt tegengesproken door de regering. Die laat weten dat 104.667 euro van de dotatie van 314.000 euro als loon moet worden gezien. Daarvan gaat dus 15 % of 47.100 euro af. Blijft over: 88.966 euro loon, belastbaar, en 177.933 euro onkosten, onbelastbaar.