Zeshonderdvijfenvijftig (655) miljoen euro schadevergoeding, geschreven en gesproken, in L&H dossier

Pol Hauspie en Jo Lernout (Foto: Belga Images)

Het Gentse hof van beroep heeft in de fraudezaak rond het spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie (L&H) zes voormalige bestuurders, onder wie de oprichters Jo Lernout en Pol Hauspie, veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen die in totaal 655 miljoen euro bedragen. De grootste vordering is die van de curatoren van de failliete nv Lernout & Hauspie Speech Products. De zes bestuurders werden hoofdelijk veroordeeld tot de betaling van 608.206.822,19 euro of het volledige passief van het faillissement. Om en bij 3.300 kleine beleggers kregen globaal 35 miljoen euro toegewezen. Daarbovenop komen nog interesten. De kans is echter klein dat één van de gegadigden ooit daadwerkelijk zal uitbetaald worden.

Het spraaktechnologiebedrijf L&H ging in 2001 failliet, nadat de Wall Street Journal in de zomer van 2000 een fraudeschandaal lanceerde over onregelmatigheden in de boekhouding. Het hof van beroep in Gent veroordeelde op 20 september 2010 oprichters Jo Lernout en Pol Hauspie tot elk vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel. Het hof van beroep kon daarna pas in 2014 overgaan tot de afhandeling van de burgerlijke vorderingen in de zaak. Meer dan 15.000 burgerlijke partijen maakten toen nog aanspraak op een schadevergoeding. Ze hoopten vooral op een veroordeling van bedrijfsrevisor KPMG, die in tegenstelling tot andere beklaagden wel over voldoende financiële middelen zou beschikken. Maar het Gentse hof van beroep oordeelde eerder al dat KPMG geen schadevergoedingen moet betalen. Alleen zes vroegere bestuurders komen nog in aanmerking voor het betalen van een schadevergoeding. Het gaat dan om Jo Lernout, Pol Hauspie, Nicco Willaert, Gaston Bastiaens, Carel Dammelens en Tony Snauwaert. Ze zijn hoofdelijk veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen. De veroordeelden beschikken echter niet over voldoende middelen, waardoor er weinig kans bestaat dat slachtoffers hun geld zullen terugzien.Het arrest bedraagt in totaal 10.855 bladzijden. Er waren in totaal nog 9.299 te beoordelen vorderingen. Daarvan werden er meer dan de helft of 4.893 afgewezen als niet-ontvankelijk of ongegrond of onbepaald uitgesteld. Wat de gedupeerde aandeelhouders betreft, werd door de 3.399 eisers die werden bijgestaan door een advocaat een bedrag van 41.118.431,73 euro gevorderd. Rekening houdend met een aantal representatieve steekproeven mag geredelijk worden aangenomen dat van dat bedrag in totaal 87 procent of 35 miljoen euro werd toegekend.